• Wniosek o wykreślenie zas...
  21.12.2014

Wniosek o wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów (RZ-3)

finanse

,

rzeczy ruchome

|

Wniosek o wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów (RZ-3) jest formularzem składanym do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania (siedziby) zastawcy. Dokonanie skutecznego wykreślenia z rejestru wpisu o ustanowionym zastawie rejestrowym może nastąpić jedynie po udowodnieniu wygaśnięcia zastawu (najczęściej jest to spełnienie zobowiązania). Konieczne jest uzyskanie zaświadczenia wierzyciela o zrealizowaniu zobowiązania i dołączenie go do wniosku o wykreślenie wpisu z rejestru zastawów. Od wniosku RZ-3 pobierana jest opłata w wysokości 50 zł. Zastaw rejestrowy podlega wykreśleniu z rejestru zastawów na wniosek zastawnika; zastawcy, dołączającego do wniosku pisemne oświadczenie zastawnika o wygaśnięciu wierzytelności, którą zabezpieczono zastawem rejestrowym, zrzeczeniu się tego zabezpieczenia albo prawomocny wyrok sądowy ustalający wygaśnięcie zastawu rejestrowego. Zastaw rejestrowy to ograniczone prawo rzeczowe, które jest ustanawiane celem zabezpieczenia wierzytelności. Zastaw taki może być ustanowiony jedynie na rzeczach ruchomych (oraz na niektórych prawach zbywalnych np: akcjach, obligacjach). Wraz z zaspokojeniem wierzyciela zastaw upada (jest to prawo akcesoryjne, czyli jego istnienie jest zależne od istnienia wierzytelności).

Dokumenty do pobrania:
Dokument zawiera:
  • Gotowy wzór do wypełnienia
Pobierz PDF
Dokument zawiera gotowy do uzupełnienia wzór.
Wypełniony poprawnie dokument możesz wydrukować.

Pobierz wzór do wydruku
Dlaczego warto:
WYJAŚNIENIE ważnych pojęć w dokumencie.
Szczegółowa INSTRUKCJA uzupełnienia pisma.
PRZYKŁAD prawidłowo wypełnionego dokumentu.
Ponad 2 000 wzorów pism i umów!
Darmowy wzór dokumentu do pobrania
Pobierz darmowy dokument i przekonaj się sam, że warto!

Korzystaj z profesjonalnej bazy dokumentów opracowanych przez prawników i specjalistów. Dzięki wyjaśnieniu definicji, instrukcji wypełnienia oraz przykładzie uzupełnionego pisma zaoszczędzisz swój czas i pieniądze.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...
Gdzie jestem
Spis Treści
Powiązane dokumenty
Zakładki
Ostatnio otwarte
Stan prawny: 21.12.2014 | Grupa ArsLege.pl LexLege na Androida LexLege na Androida
CENNIK | POMOC | KONTAKT