• Zawiadomienie o popełnien...
  17.12.2014

Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego - czynny żal

|

Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego - czynny żal polega na zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego o popełnieniu przez podatnika czynu zabronionego i jednoczesnym ujawnieniu istotnych okoliczności tego czynu, w szczególności wskazaniu osób współdziałających w jego popełnieniu. Warunkiem skorzystania z czynnego żalu jest uiszczenie całej wymaganej należności publicznoprawnej, która została uszczuplona przez popełniony czyn zabroniony. Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego - czynny żal, które zostało prawidłowo złożone może uchronić podatnika przed odpowiedzialnością karną skarbową, jednak nie zwalnia z obowiązku zapłaty odsetek od należności. Odsetki za zwłokę naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku do dnia zapłaty podatku włącznie. Podatnik ma obowiązek samodzielnego wyliczenia odsetek i uregulowania ich bez wezwania organu podatkowego. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest wnioskowanie o umorzenie odsetek. Instytucja czynnego żalu jest bezskuteczna w przypadku, gdy: czynny żal został złożony w czasie, gdy organ ścigania dysponował już udokumentowaną wiadomością o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, został złożony po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony. Dodatkowo czynny żal nie jest skuteczny, gdy: podatnik kierował wykonaniem ujawnionego czynu zabronionego, wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, polecił jej wykonanie ujawnionego czynu zabronionego, zorganizował grupę albo związek mający na celu popełnienie przestępstwa skarbowego albo taką grupą lub związkiem kierował, chyba że „czynny żal” został dokonany ze wszystkimi członkami grupy lub związku oraz nakłaniał inną osobę do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego w celu skierowania przeciwko niej postępowania o ten czyn zabroniony.

Dokumenty do pobrania:
Dokument zawiera:
  • Gotowy wzór do wypełnienia
Pobierz PDF
Dlaczego warto:
WYJAŚNIENIE ważnych pojęć w dokumencie.
Szczegółowa INSTRUKCJA uzupełnienia pisma.
PRZYKŁAD prawidłowo wypełnionego dokumentu.
Ponad 2 000 wzorów pism i umów!
Darmowy wzór dokumentu do pobrania
Pobierz darmowy dokument i przekonaj się sam, że warto!

Korzystaj z profesjonalnej bazy dokumentów opracowanych przez prawników i specjalistów. Dzięki wyjaśnieniu definicji, instrukcji wypełnienia oraz przykładzie uzupełnionego pisma zaoszczędzisz swój czas i pieniądze.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...
Gdzie jestem
Spis Treści
Powiązane dokumenty
Zakładki
Ostatnio otwarte
Stan prawny: 17.12.2014 | Grupa ArsLege.pl LexLege na Androida LexLege na Androida
CENNIK | POMOC | KONTAKT