• Art. 141. emer. i rent. Z...
  23.04.2014
1. Emerytury i renty są wolne od egzekucji i potrąceń, z zastrzeżeniem ust. 2, w części odpowiadającej:
1) 50 % kwoty najniższej emerytury lub renty - zależnie od rodzaju pobieranego przez emeryta (rencistę) świadczenia - przy potrącaniu:
a) należności, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie, ust. 1 pkt 3, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi,
b) należności, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie, ust. 1 pkt 4,
c) należności, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie, ust. 1 pkt 5, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi;
2) 60 % kwoty najniższej emerytury lub renty - przy potrącaniu należności, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie, ust. 1 pkt 1 i 2 i 6-9;
3) 20 % najniższej emerytury lub renty - przy potrącaniu należności, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie, ust. 1 pkt 10.
2. Kwoty emerytur i rent przyznanych z uwzględnieniem okresów ubezpieczenia za granicą, wolne od potrąceń i egzekucji, ustala się proporcjonalnie do wypłacanego świadczenia.
3. Kwoty wolne od potrąceń i egzekucji ustala się dla emerytur i rent wraz ze wszystkimi wzrostami, zwiększeniami, dodatkami oraz innymi świadczeniami wypłacanymi wraz z emeryturą lub rentą na podstawie odrębnych przepisów, z wyłączeniem świadczeń rodzinnych oraz dodatku dla sierot zupełnych, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku weterana poszkodowanego.
4. W razie zbiegu uprawnień do dwóch lub więcej świadczeń pieniężnych kwotę wolną od egzekucji i potrąceń ustala się od jednego - wyższego świadczenia.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1 Przypisy: 1

Nie daj zaskoczyć się prawu

Dowiedz się więcej o Art. 141.
Zobacz cały akt prawny
Wzory dokumentów i pism:
Baza 2000 wzorów pism i umów opracowana przez prawników i specjalistów.
Co oferujemy?
System Informacji Prawnej LexLege:
  • 180 000 orzeczeń sądów powszechnych, administracyjnych oraz innych organów orzeczniczych, a także interpretacji podatkowych,
  • możliwość przeanalizowania brzmienia przepisów (akty prawne zawierają porównania i przypisy),
  • edycja każdego aktu i orzeczenia w Wordzie, możliwość wysyłki aktu na swoją pocztę e-mail, wygenerowanie pliku PDF,
  • możliwość odsłuchania artykułu,
  • tworzenie własnych notatek.
Sprawdź naszą ofertę
Wzory dokumentów i pism
Baza dokumentów i wzorów posm:
  • ponad 2 000 wzorów pism i umów przygotowanych przez specjalistów i prawników,
  • dokumenty zawierają wyjaśnienie użytych definicji, instrukcję wypełnienia oraz wzór prawidłowo uzupełnionego pisma,
  • proste pobieranie w Wordzie lub PDF.
Czytaj więcej
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...
Gdzie jestem
Spis Treści
Powiązane dokumenty
Zakładki
Ostatnio otwarte
Stan prawny: 23.04.2014 | Grupa ArsLege.pl LexLege na Androida LexLege na Androida
CENNIK | POMOC | KONTAKT