Strona używa
plików cookies.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

§ 8 Ocena pracy dyrektora placówki oświatowej


Dz.U.2012.0.1538 - AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego
1. Kryterium oceny pracy dyrektora szkoły stanowi stopień realizacji zadań określonych w art. 6 obowiązki nauczyciela, art. 7 i art. 42 czas pracy nauczyciela ust. 2 Karty Nauczyciela oraz art. 4 obowiązki nauczyciela i art. 39 zakres zadań dyrektora szkoły lub placówki ustawy - ustalony w wyniku sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz nadzoru w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.
2. Oceny cząstkowej w zakresie:
1) realizacji zadań wymienionych w art. 39 zakres zadań dyrektora szkoły lub placówki ust. 1 pkt 5 i ust. 3 ustawy oraz w art. 7 zadania dyrektora szkoły ust. 2 pkt 5 Karty Nauczyciela dokonuje organ prowadzący szkołę;
2) realizacji zadań wymienionych w art. 4 obowiązki nauczyciela i art. 39 zakres zadań dyrektora szkoły lub placówki ust. 1 pkt 2 i 7 ustawy oraz w art. 7 zadania dyrektora szkoły ust. 2 pkt 1 i art. 42 czas pracy nauczyciela ust. 2 Karty Nauczyciela dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą;
3) realizacji zadań wymienionych w art. 39 zakres zadań dyrektora szkoły lub placówki ust. 1 pkt 1, 3, 4 i 6 ustawy i w art. 6 obowiązki nauczyciela oraz w art. 7 zadania dyrektora szkoły ust. 2 pkt 2-4 Karty Nauczyciela dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, a w przypadku gdy organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest jednocześnie organem prowadzącym szkołę - oceny tej dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą.
3. Opinie, o których mowa w art. 6a ocena pracy nauczyciela ust. 7 Karty Nauczyciela, powinny być wyrażone na piśmie.
4. W przypadku oceny pracy dyrektora zakładu kształcenia nauczycieli oraz dyrektora publicznego kolegium pracowników służb społecznych dokonanie oceny pracy dyrektora następuje również po zasięgnięciu opinii rady programowej. Opinia rady programowej powinna być wyrażona na piśmie.
5. Przy dokonywaniu oceny pracy dyrektora szkoły przepisy § 2-5 stosuje się odpowiednio.
LexLege.pl

Uzyskaj dostęp

do pełnej bazy

ponad 260 000

orzeczeń.

Sprawdź

LexLege - Baza aktów prawnych i orzecznictwa

LexLege na 24 godziny
1-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 9,00 zł

Kup dostęp
LexLege na 1 miesiąc
31-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 50,00 zł
Nowa cena: 29,00 zł

Kup dostęp
LexLege na 12 miesięcy
365-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 250,00 zł
Nowa cena: 99,00 zł

Kup dostęp
TESTUJ TERAZ

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.