Strona używa plików cookies.

Akceptuję
To nowa wersja ArsLege.pl. Do 28.02.2015 możesz dowolnie zmienić wersję Sprawdź dlaczego warto korzystać z nowej wersji serwisu.

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege - SPRAWDŹ

Art. 79. Opłaty za oceny wniosków i zastrzeżeń do wniosków


Dz.U.2014.0.1104 t.j. - Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina
1. Za dokonanie oceny:
1) wniosku o objęcie ochroną, z wyłączeniem wniosków, o których mowa w art. 65 wezwanie do złożenia wniosku o objęcie ochroną uzgodnionego z wnoszącym zastrzeżenie, 2) zastrzeżenia do wniosku o objęcie ochroną,
3) wniosku o zatwierdzenie zmiany specyfikacji, o której mowa w art. 118q rozporządzenia nr 1234/2007
- pobiera się opłatę.
2. Opłata stanowi dochód budżetu państwa. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rynków rolnych.
3. Dowód wniesienia opłaty dołącza się do wniosku o objęcie ochroną, zastrzeżenia do wniosku o objęcie ochroną lub wniosku o zatwierdzenie zmiany specyfikacji, o której mowa w art. 118q rozporządzenia nr 1234/2007.

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.