• II AKz 403/04 - Postanowi...
  21.11.2014

Postanowienie
Sądu Apelacyjnego w Krakowie
z dnia 17 listopada 2004 r.
II AKz 403/04

Teza

Mechanizm Europejskiego Nakazu Aresztowania opiera się na wysokim stopniu zaufania między państwami członkowskimi, które wykonują go w oparciu o wzajemne uznawanie decyzji organów wymiaru sprawiedliwości (art. 10 preambuły do Decyzji Ramowej Rady Unii Europejskiej z dnia 13.6.2002 roku - 2002/584/WSiSW). Jeszcze przed nowelizacją wprowadzającą nakaz do ustawy procesowej wyrażano w orzecznictwie pogląd, iż celem postępowania ekstradycyjnego jest jedynie rozstrzygnięcie o prawnej dopuszczalności wydania, uznające za wystarczające uprawdopodobnienie zarzutu popełnienia przestępstwa, przyjmowane na podstawie faktu złożenia przez państwo wniosku o ekstradycję (postanowienie SA Katowice z dnia 25.8.1999 roku - KZS 10/99 poz. 63).


Szukaj: Filtry
Ładowanie ...
Gdzie jestem
Spis Treści
Powiązane dokumenty
Zakładki
Ostatnio otwarte
Stan prawny: 21.11.2014 | Grupa ArsLege.pl LexLege na Androida LexLege na Androida
CENNIK | POMOC | KONTAKT