• II AKzw 92/08 - Postanowi...
  23.11.2014

Postanowienie
Sądu Apelacyjnego w Krakowie
z dnia 22 lutego 2008 r.
II AKzw 92/08

Teza

Odmawiając wnioskowi skazanego o sprowadzenie go na posiedzenie (w sprawie o odwołanie warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności - dop. KZS), sąd okręgowy uchybił swej powinności ustalonej w przepisie art. 160 § 2 KKW, przyjętym za podstawę orzekania, stanowiącym, że przed odwołaniem zwolnienia sąd penitencjarny, o ile to możliwe, wysłuchuje skazanego lub jego obrońcę. Skoro skazany obrońcy nie miał, a zwrócił się do sądu o sprowadzenie go na posiedzenie, to odmawiając wnioskowi, sąd okręgowy pozbawił się możliwości wysłuchania skazanego. Usterka ta odpowiadająca drugiej podstawie odwoławczej, uzasadnia uchylenie postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania w I instancji.


Szukaj: Filtry
Ładowanie ...
Gdzie jestem
Spis Treści
Powiązane dokumenty
Zakładki
Ostatnio otwarte
Stan prawny: 23.11.2014 | Grupa ArsLege.pl LexLege na Androida LexLege na Androida
CENNIK | POMOC | KONTAKT