Strona używa plików cookies.

Akceptuję
To nowa wersja ArsLege.pl. Do 28.02.2015 możesz dowolnie zmienić wersję Sprawdź dlaczego warto korzystać z nowej wersji serwisu.

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege - SPRAWDŹ

Art. 133. Postępowania w przypadku naruszenia interesów osób trzecich lub zmiany sposobu użytkowania


Dz.U.2012.0.145 t.j. - Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne
1. W przypadku naruszenia interesów osób trzecich lub zmiany sposobu użytkowania wód w regionie wodnym organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego, w drodze decyzji, może nałożyć na zakład posiadający pozwolenie obowiązek:
1) wykonania ekspertyzy;
2) opracowania lub aktualizowania instrukcji gospodarowania wodą.
2. Na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 1, organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego może odpowiednio zmienić pozwolenie wodnoprawne:
1) ograniczając zakres korzystania z wód;
2) w zakresie obowiązków, o których mowa w art. 128 treść pozwolenia wodnoprawnego, ust. 1 i 3.

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.