• Art. 197. KPK - Przyrzecz...
  18.09.2014
§ 1. Biegły składa przyrzeczenie następującej treści: "Świadomy znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem, przyrzekam uroczyście, że powierzone mi obowiązki wykonam z całą sumiennością i bezstronnością".
§ 2. Biegły sądowy powołuje się na przyrzeczenie złożone przy ustanowieniu go w tym charakterze.
§ 3. Do biegłego stosuje się odpowiednio przepisy art. 177 obowiązek stawiennictwa i sposoby przesłuchania świadka, art. 179 zwolnienie od obowiązku zachowania tajemnicy państwowej-181, art. 187 odbieranie przyrzeczenia od świadka, art. 188 składanie przyrzeczenia przez świadka, § 2 i 4, art. 190 uprzedzenie świadka o odpowiedzialności karnej , oraz art. 191 przesłuchanie świadka, § 1 i 3.
Orzeczenia: 3

Nie daj zaskoczyć się prawu! Kup dostęp do całej bazy już teraz:

LexLege na 24 godziny
9.00 zł
LexLege na 1 miesiąc
29.00 zł (50.00 zł)
LexLege na 12 miesięcy
99.00 zł (250.00 zł)
LexLege na 3 miesięce
59.00 zł
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...
Gdzie jestem
Spis Treści
Powiązane dokumenty
Zakładki
Ostatnio otwarte
Stan prawny: 18.09.2014 | Grupa ArsLege.pl LexLege na Androida LexLege na Androida
CENNIK | POMOC | KONTAKT