2. ..." />

Strona używa plików cookies.

Akceptuję
To nowa wersja ArsLege.pl. Do 28.02.2015 możesz dowolnie zmienić wersję Sprawdź dlaczego warto korzystać z nowej wersji serwisu.

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege - SPRAWDŹ

Art. 15. Rada Programowa Współpracy Rozwojowej


Dz.U.2011.234.1386 - Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej
1. Przy ministrze właściwym do spraw zagranicznych ustanawia się Radę Programową Współpracy Rozwojowej, zwaną dalej "Radą", jako organ opiniodawczo-doradczy.
2. Kadencja Rady trwa 4 lata.
3. Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zagranicznych.

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.