Strona używa plików cookies.

Akceptuję
To nowa wersja ArsLege.pl. Do 28.02.2015 możesz dowolnie zmienić wersję Sprawdź dlaczego warto korzystać z nowej wersji serwisu.

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege - SPRAWDŹ

Art. 44. Rozporządzenie w sprawie trybu wydawania dowodu osobistego


Dz.U.2006.139.993 t.j. - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1) wzór wniosku o wydanie dowodu osobistego, wzór dowodu osobistego oraz wzór zaświadczenia o utracie dowodu osobistego,
2) tryb postępowania w sprawie wydania dowodu osobistego,
3) dokumenty wymagane do otrzymania dowodu osobistego,
4) tryb postępowania w sprawach unieważniania, zwrotu, utraty oraz wymiany dowodu osobistego
- mając na względzie sprawność prowadzonego postępowania oraz zapewnienie ochrony przetwarzanych danych.

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.