Strona używa
plików cookies.

Akceptuję

Egzamin próbny z pytań prawnych

8284 unikalnych pytań testowych - aktualne na dzień 30-11-2015
Test demo  
Zbiór pytań testowych z aktów prawnych, które pojawiają się w części egzaminu sprawdzającej wiedzę, przygotowany na podstawie Załącznika nr 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej
Kup dostęp

Zobacz szczegółową zawartość testu
 • Prawo Administracyjne
  • Kodeks postępowania administracyjnego
   • Przepisy ogólne
   • Postępowanie
   • Przepisy w sprawach ubezpieczeń społecznych
   • Udział prokuratora
   • Wydawanie zaświadczeń
   • Skargi i wnioski
   • Opłaty i koszty postępowania
   • Przepisy końcowe
  • Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  • Ustawa o samorządzie powiatowym
  • Ustawa o samorządzie województwa
  • Ustawa o samorządzie gminnym
  • Prawo o ustroju sądów administracyjnych
  • Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
  • Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych
  • Ustawa o ochronie danych osobowych
  • Ustawa o ochronie informacji niejawnych
 • Prawo Konstytucyjne
  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
   • Rzeczpospolita
   • Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela
   • Źródła prawa
   • Sejm i Senat
   • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
   • Rada Ministrów i administracja rządowa
   • Samorząd terytorialny
   • Sądy i trybunały
   • Organy kontroli państwowej i ochrony prawa
   • Finanse publiczne
   • Stany nadzwyczajne
   • Zmiana Konstytucji
   • Przepisy przejściowe i końcowe
  • Prawo o ustroju sądów powszechnych
  • Ustawa o Sądzie Najwyższym
  • Ustawa o Trybunale Stanu
  • Ustawa o Radzie Ministrów
  • Ustawa o służbie cywilnej
  • Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym
 • Prawo Finansowe
  • Ustawa o finansach publicznych
   • Zasady finansów publicznych
   • Państwowy dług publiczny
   • Wieloletni Plan Finansowy Państwa i ustawa budżetowa
   • Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
   • Budżet, wieloletnia prognoza finansowa i uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego
   • Audyt wewnętrzny oraz koordynacja audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych
  • Ordynacja podatkowa
  • Prawo zamówień publicznych
  • Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Prawo Europejskie
  • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
  • Traktat o Unii Europejskiej
 • Pozostałe
  • Ustawa o służbie zagranicznej

Testy ArsLege

Testy z błędnych odpowiedzi

Zawsze możesz poprawić swój wynik przerabiając pytania, na które udzieliłeś negatywnej odpowiedzi.

Generowanie własnych testów

Sam decydujesz z jakiego aktu prawnego chcesz rozwiązać test. Możesz tworzyć test z kilku aktów prawnych.

Analiza postępów w nauce

Po każdym teście zobaczysz statystyki, które pomogą Ci w ocenie stanu przygotowania do egzaminu.

Aktualny stan prawny pytań

Nasi specjaliści codziennie aktualizują stan prawny pytań testowych oraz aktów prawnych.

Opracowanie Twojego planu nauki

Poinformujemy Cię o najbliższym egzaminie i wskażemy Ci, z czego się uczyć i ile czasu poświęcić na naukę.

Szczegółowy cennik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.