• Ustawa o systemie informa...
  20.12.2014

Rozdział 7. Odzyskiwanie utraconych danych z lokalnych baz danych SIO

W przypadku utraty całości lub części danych zgromadzonych w lokalnej bazie danych SIO administrator bazy danych SIO umożliwia kierownikowi podmiotu prowadzącego lokalną bazę danych SIO pozyskanie z bazy danych SIO utraconych danych, jeżeli w lokalnej bazie danych SIO nie ma technicznej możliwości odzyskania utraconych danych.
1. Kierownik podmiotu prowadzącego lokalną bazę danych SIO składa do administratora bazy danych SIO wniosek o udostępnienie z bazy danych SIO zestawu danych identyfikacyjnych lub danych dziedzinowych w zakresie odpowiadającym zakresowi utraconych danych.
2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy określić zakres utraconych danych oraz wyjaśnić brak technicznej możliwości odzyskania utraconych danych, a także powody utraty danych.
3. Jeżeli utracone zostały dane zgromadzone w lokalnej bazie danych SIO prowadzonej przez szkołę lub placówkę oświatową, wniosek, o którym mowa w ust. 1, wymaga potwierdzenia przez organ lub osobę prowadzącą szkołę lub placówkę oświatową.
1. W przypadku stwierdzenia, że odzyskanie danych w lokalnej bazie danych SIO nie jest technicznie możliwe, administrator bazy danych SIO przygotowuje zestaw danych objętych wnioskiem, o którym mowa w art. 89 wniosek o udostępnienie utraconych danych, ust. 1, w formie plików do pobrania, oraz zawiadamia kierownika podmiotu prowadzącego lokalną bazę danych SIO, który złożył ten wniosek, o możliwości pobrania przygotowanych plików.
2. W przypadku stwierdzenia, że odzyskanie danych w lokalnej bazie danych SIO jest technicznie możliwe, administrator bazy danych SIO informuje kierownika podmiotu prowadzącego lokalną bazę danych SIO, który złożył wniosek, o sposobie odzyskania utraconych danych.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...
Stan prawny: 20.12.2014 | Grupa ArsLege.pl LexLege na Androida LexLege na Androida
CENNIK | POMOC | KONTAKT