Strona używa plików cookies.

Akceptuję
To nowa wersja ArsLege.pl. Do 28.02.2015 możesz dowolnie zmienić wersję Sprawdź dlaczego warto korzystać z nowej wersji serwisu.

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege - SPRAWDŹ

Art. 155. Warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności


Dz.U.1997.90.557 - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy
§ 1. Jeżeli przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności trwała co najmniej rok, a skazany odbył co najmniej 6 miesięcy kary – sąd penitencjarny może warunkowo zwolnić skazanego z odbycia reszty kary na zasadach określonych w art. 77 warunkowe przedterminowe zwolnienie, Kodeksu karnego, przy czym zwolnienie może nastąpić w każdym czasie, bez ograniczeń wynikających z art. 78 przesłanki warunkowego zwolnienia, i art. 79 wymogi formalne warunkowego przedterminowego zwolnienia, Kodeksu karnego.
§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli kara lub suma kar pozbawienia wolności przekracza 3 lata.
§ 3. Na postanowienie, o którym mowa w § 1, przysługuje zażalenie.

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.