Strona używa plików cookies.

Akceptuję
To nowa wersja ArsLege.pl. Do 28.02.2015 możesz dowolnie zmienić wersję Sprawdź dlaczego warto korzystać z nowej wersji serwisu.

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege - SPRAWDŹ

Art. 147. Wznowienie postępowania z urzędu i na żądanie strony


Dz.U.2013.0.267 t.j. - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
Wznowienie postępowania następuje z urzędu lub na żądanie strony. Wznowienie postępowania z przyczyny określonej w art. 145 przesłanki wznowienia postępowania § 1 pkt 4 oraz w art. 145a skarga o wznowienie postępowania w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego , i art. 145b skarga o wznowienie postępowania w przypadku naruszenia zasady równego traktowania
, następuje tylko na żądanie strony.

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.