• Art. 289. Ord. Podatk. - ...
  18.12.2014
§ 1. Kontrolowanego, osobę go reprezentującą lub osobę wskazaną w trybie art. 281a reprezentowanie podatnika, płatnika, inkasenta oraz następcy prawnego w zakresie kontroli podatkowej, albo w trybie art. 284 wszczęcie kontroli, § 1 zdanie drugie zawiadamia się o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków, opinii biegłych przynajmniej na 3 dni przed terminem ich przeprowadzenia, a dowodu z oględzin nie później niż bezpośrednio przed podjęciem tych czynności.
§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli kontrolowany, osoba go reprezentująca lub przez niego wskazana w trybie art. 281a reprezentowanie podatnika, płatnika, inkasenta oraz następcy prawnego w zakresie kontroli podatkowej, albo w trybie art. 284 wszczęcie kontroli, § 1 zdanie drugie są nieobecne, a okoliczności sprawy uzasadniają natychmiastowe przeprowadzenie dowodu.
Orzeczenia: 5 Porównania: 1
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...
Zaloguj się, aby pozbyć się reklam.
Gdzie jestem
Spis Treści
Powiązane dokumenty
Zakładki
Ostatnio otwarte
Stan prawny: 18.12.2014 | Grupa ArsLege.pl LexLege na Androida LexLege na Androida
CENNIK | POMOC | KONTAKT