Strona używa plików cookies.

Akceptuję
To nowa wersja ArsLege.pl. Do 28.02.2015 możesz dowolnie zmienić wersję Sprawdź dlaczego warto korzystać z nowej wersji serwisu.

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege - SPRAWDŹ

Art. 289. Zawiadomienie kontrolowanego o przeprowadzeniu dowodu z zeznań świadków lub opinii biegłych


Dz.U.2012.0.749 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
§ 1. Kontrolowanego, osobę go reprezentującą lub osobę wskazaną w trybie art. 281a reprezentowanie podatnika, płatnika, inkasenta oraz następcy prawnego w zakresie kontroli podatkowej, albo w trybie art. 284 wszczęcie kontroli, § 1 zdanie drugie zawiadamia się o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków, opinii biegłych przynajmniej na 3 dni przed terminem ich przeprowadzenia, a dowodu z oględzin nie później niż bezpośrednio przed podjęciem tych czynności.
§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli kontrolowany, osoba go reprezentująca lub przez niego wskazana w trybie art. 281a reprezentowanie podatnika, płatnika, inkasenta oraz następcy prawnego w zakresie kontroli podatkowej, albo w trybie art. 284 wszczęcie kontroli, § 1 zdanie drugie są nieobecne, a okoliczności sprawy uzasadniają natychmiastowe przeprowadzenie dowodu.

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.