• § 7 taksacja nieruch. - ź...
  24.04.2014
1. Podstawowymi źródłami danych o nieruchomościach dla potrzeb taksacji są:
1) kataster nieruchomości;
2) księgi wieczyste;
3) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;
4) dane o cenach transakcyjnych, czynszach i dochodach z nieruchomości;
5) mapa zasadnicza;
6) geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu;
7) dokumenty i informacje, o których mowa w art. 171 dostarczenie dokumentów i informacji, ust. 1 ustawy;
8) informacje uzyskane od organów administracji publicznej, w tym od organów podatkowych, a także agencji, którym Skarb Państwa powierzył w drodze ustaw wykonywanie prawa własności i innych praw rzeczowych na jego rzecz;
9) ustalenia dokonane podczas oględzin w terenie.
2. Dodatkowymi źródłami danych o nieruchomościach dla potrzeb taksacji mogą być w szczególności:
1) wyniki inwentaryzacji;
2) oświadczenia składane przez osoby, o których mowa w art. 170 decyzja o ustaleniu wartości katastralnej nieruchomości, ust. 4 ustawy;
3) rejestry pozwoleń na budowę i dokumentacje budowlane;
4) dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego.
Zobacz cały akt prawny
Wzory dokumentów i pism:
Baza 2000 wzorów pism i umów opracowana przez prawników i specjalistów.
Co oferujemy?
System Informacji Prawnej LexLege:
  • 180 000 orzeczeń sądów powszechnych, administracyjnych oraz innych organów orzeczniczych, a także interpretacji podatkowych,
  • możliwość przeanalizowania brzmienia przepisów (akty prawne zawierają porównania i przypisy),
  • edycja każdego aktu i orzeczenia w Wordzie, możliwość wysyłki aktu na swoją pocztę e-mail, wygenerowanie pliku PDF,
  • możliwość odsłuchania artykułu,
  • tworzenie własnych notatek.
Sprawdź naszą ofertę
Wzory dokumentów i pism
Baza dokumentów i wzorów posm:
  • ponad 2 000 wzorów pism i umów przygotowanych przez specjalistów i prawników,
  • dokumenty zawierają wyjaśnienie użytych definicji, instrukcję wypełnienia oraz wzór prawidłowo uzupełnionego pisma,
  • proste pobieranie w Wordzie lub PDF.
Czytaj więcej
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...
Stan prawny: 24.04.2014 | Grupa ArsLege.pl LexLege na Androida LexLege na Androida
CENNIK | POMOC | KONTAKT