Korzystanie z
portalu oznacza
akceptację regulaminu.
Polityka cookies
Polityka prywatności

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa
Zdaj z ArsLege!

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

Karta Narodów Zjednoczonych


Dz.U.1947.23.90 - KARTA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i Porozumienie ustanawiające Komisję Przygotowawczą Narodów Zjednoczonych.

Rozdział 13. Rada Powiernicza

Skład

Art. 86. Członkowie Rady Powierniczej

1. Rada Powiernicza składać się będzie z następujących członków Narodów Zjednoczonych:
a) z członków zarządzających obszarami powierniczymi;
b) z tych członków wymienionych imiennie w art. 23 skład Rady Bezpieczeństwa, którzy nie zarządzają obszarami powierniczymi;
c) z tylu innych członków, wybranych przez Ogólne Zgromadzenie na okres lat trzech, ilu potrzeba, żeby cała ilość członków Rady Powierniczej składała się z równej liczby tych członków Narodów Zjednoczonych, którzy zarządzają, i tych którzy nie zarządzają obszarami powierniczymi.
2. Każdy członek Rady Powierniczej wyznaczy jedną osobę, szczególnie do tego nadającą się, która go będzie w niej reprezentowała.

Funkcje i uprawnienia

Art. 87. Kompetencje Rady Powierniczej

Ogólne Zgromadzenie i znajdująca się pod jego władzą Rada Powiernicza przy wykonywaniu swych funkcyj władne są:
a) rozpatrywać sprawozdania, składane przez władzę administrującą;
b) przyjmować petycje i badać je, zasięgając zdania władzy administrującej;
c) odbywać periodyczne wizytacje odnośnych obszarów powierniczych w terminach uzgodnionych z władzą administrującą; oraz
d) podejmować te i inne czynności zgodnie z postanowieniami porozumień powierniczych.

Art. 88. Kwestionariusz w sprawie postępów obszaru powierniczego

Rada Powiernicza ułoży kwestionariusz w sprawie postępów, osiągniętych przez mieszkańców każdego obszaru powierniczego w dziedzinie politycznej, gospodarczej, społecznej i oświatowej, a władza administrująca każdego obszaru powierniczego objętego kompetencją Ogólnego Zgromadzenia, będzie mu składała doroczne sprawozdanie na podstawie takiego kwestionariusza.

Głosowanie

Art. 89. Uchwały Rady Powierniczej

1. Każdy członek Rady Powierniczej posiadać będzie jeden głos.
2. Uchwały Rady Powierniczej zapadać będą większością głosów członków obecnych i głosujących.

Procedura

Art. 90. Przepisy proceduralne Rady Powierniczej

1. Rada Powiernicza uchwali swoje własne przepisy proceduralne, włączając w to sposób wyboru
przewodniczącego.
2. Rada Powiernicza zbierać się będzie w miarę potrzeby zgodnie ze swym regulaminem, który powinien zawierać postanowienie o zwoływaniu zebrań na żądanie większości jej członków.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.