Korzystanie z
portalu oznacza
akceptację regulaminu.
Polityka cookies
Polityka prywatności

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych


Kategoria: Prawo Pracy i Ubezpieczeń

Uprawnienia 55 latki do świadczeń emerytalnych

Stan faktyczny:

Halina Kowalska od ponad roku jest bezrobotna. Z dokumentów wynika, że przepracowała ponad 25 lat. W styczniu 2010r. ukończyła 55 lat.

Czy w zaistniałym stanie przysługuje jej wcześniejsza emerytura?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus
Pierwszy kazus w każdej kategori jest darmowy.

Emerytura dla 60 letniej kobiety

Stan faktyczny:

Mariola Kowalczyk w 2010r. ukończyła 60 lat i planuje przejść na emeryturę. Do tej pory przepracowała 12 lat. Znalazła informację, że możliwe jest uzyskanie emerytury jeżeli okres składkowy i nieskładkowy przekroczył 30lat.
Czy pani Mariola Kowalczyk otrzyma emeryturę?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Renta rodzinna dla dzieci

Stan faktyczny:

Joanna Kowalska studiuje stacjonarnie na 3 roku zarządzania. Nie pracuje, utrzymuje się z renty rodzinnej po zmarłym ojcu. Od października planuje kontynuować naukę w Technikum Farmaceutycznym - o ile nadal będzie możliwość otrzymania renty.
Proszę ocenić czy pani Kowalskiej po ukończeniu studiów licencjackich przy założeniu, że będzie kontynuowała naukę,  będzie przysługiwała renta rodzinna.

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Renta rodzinna na studiach doktoranckich

Stan faktyczny:

Karolina Nowak ukończyła w 2009 roku studia magisterskie. W tym samym roku podjęła naukę na studiach doktoranckich. Dotychczas jej jedynym dochodem była renta rodzinna po zmarłej matce oraz stypendia naukowe otrzymywane za bardzo dobre wyniki w nauce. Pani Nowak w 2010r. ukończyła 24 lata. Od momentu zakończenia studiów magisterkich Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawiesił wypłacanie renty rodzinnej argumentując to faktem ukończenia nauki.
Proszę ocenić zasadność argumentacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.