Na potrzeby naszej
witryny używamy plików
cookie w celu personalizacji
treści i reklam, analizowania
ruchu na stronie
oraz udostępniania funkcji mediów
społecznościowych.
Korzystanie z portalu oznacza
akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa
Black Week - taniej do -30%

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

Ustawa o związkach zawodowych


Dz.U.2019.0.263 t.j. - Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych

Rozdział 6. Przepisy szczególne

Art. 38. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do organizacji związkowych

Przepisy ustawy dotyczące związków zawodowych stosuje się odpowiednio do organizacji związkowych, o których mowa w art. 11 federacje i konfederacje związków zawodowych, międzynarodowe organizacje pracowników, ust. 1 i 2, z wyłączeniem przepisu art. 12 powstanie związku zawodowego, ust. 1 w części dotyczącej liczby założycieli związku, a w części dotyczącej liczby członków związku przepisu art. 17 skreślenie związku z rejestru, ust. 1 pkt 3.

Art. 39. Pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe

1. U pracodawców mogą być tworzone kasy zapomogowo-pożyczkowe, których członkami mogą być osoby wykonujące pracę zarobkową, emeryci i renciści bez względu na przynależność związkową. Nadzór społeczny nad tymi kasami sprawują związki zawodowe.
2. (utracił moc)
3. (utracił moc)
4. (utracił moc)
5. Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia szczegółowe zasady organizowania i działania kas, o których mowa w ust. 1, obowiązki zakładów pracy w tym zakresie.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.