Strona używa
plików cookies.

Akceptuję


Faktury korygujące zmiany

8 January 2013

W styczniu 2013 roku wejdą w życie nowe zasady wystawiania faktur korygujących.

REKLAMA

Faktura korygująca może zostać wystawiona dla konkretnej czynności lub dla wielu czynności. W przypadku faktury korygującej kilka czynności może obejmować ona wiele faktur wystawianych w danym okresie, np. w przypadku rabatów - inne faktury, np. dotyczące pomyłek, podwyższania kwot na fakturze, nadal wystawia się pojedynczo dla każdej faktury.

Bez zmian pozostaje podmiot wystawiający fakturę korygującą. Jest nim nadal podatnik VAT, który dokonał  dostawy lub wykonał usługę. Faktury korygującej nie może wystawić nabywca, na rzecz którego świadczona jest usługa. Nabywca zobowiązany jest jedynie do dokonywania korekt wyłącznie poprzez notę korygującą.  Nota korygująca może dotyczyć jedynie niektórych pozycji wymienionych na dokumencie faktury.

 

Zmiany w fakturach rabatowych obowiązujące od 1 stycznia 2013 roku to:

-datę sprzedaży, gdy różni się ona od daty wystawienia faktury zamieniono na datę dokonania lub zakończenia dostawy towaru lub wykonania usługi

-na fakturze jako dane z faktury pierwotnej  należy podawać tylko pełne dane kontrahenta, a nie wystarczy podanie skróconej nazwy.

 

 Zmiany dotyczące faktur podwyższających lub korygujących pomyłki:

-brak obowiązku podawania pozycji: kwota podwyższenia ceny – bez podatku

-datę sprzedaży zastąpiono datą dokonania lub zakończenia dostawy towaru lub wykonania usługi, w przypadku gdy różni się ona od daty wystawienia faktury,

-na fakturze jako dane z faktury pierwotnej należy podawać pełne dane kontrahenta, a nie nazwę skróconą,

 

Zmiany dotyczące wystawiania faktur korygujących pomyłki:

-nie trzeba już podawać kwot w wartości pierwotnej, wskazanych na fakturze pierwotnej lub pozycji przed wprowadzeniem poprawek,

-datę sprzedaży zastąpiono datą dokonania lub zakończenia dostawy towaru lub wykonania usługi, w przypadku gdy różni się ona od daty wystawienia faktury,

-na fakturze jako dane z faktury pierwotnej należy podawać pełne dane kontrahenta, a nie nazwę skróconą.

10 minut(y) temu
Użytkownik Magda zarejestrował się w portalu.
38 minut(y) temu
Adam rozwiązał(a) test z Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich osiągając wynik pozytywny
39 minut(y) temu
Użytkownik Monika zarejestrował się w portalu.
1 godzin(y) temu
Użytkownik Darek zarejestrował się w portalu.
1 godzin(y) temu
Michalina Troczyńska rozwiązał(a) test z Egzekucja z ruchomości osiągając wynik pozytywny
2 godzin(y) temu
Wladek Karolak kupił(a) audioustawę Kodeks wykroczeń
2 godzin(y) temu
Paweł Walas rozwiązał(a) test z Ustawa o samorządzie powiatowym

Kliknij "Lubie to!" aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.

STUDENCIE! Tu znajdziesz DARMOWY DOSTĘP
W bibliotekach niżej wymienionych uczelni znajdziesz stanowiska z darmowym dostępem do bazy testów ArsLege!
Grupa ArsLege: