• § 4 lic. gosp. nieruch. -...
  25.04.2014
Uchylony dnia: 2014-03-18
Dz.U. uchylający akt: 2013.0.829
1. Praktyka zawodowa dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych nie może trwać krócej niż dwanaście miesięcy.
2. W ramach praktyki zawodowej, o której mowa w ust. 1, kandydat na rzeczoznawcę majątkowego:
1) uczestniczy w wykonywaniu czynności związanych z szacowaniem nieruchomości określonych w art. 174 kompetencje rzeczoznawcy majątkowego ust. 3 i czynności wymienionych w art. 174 kompetencje rzeczoznawcy majątkowego ust. 3a ustawy;
2) samodzielnie sporządza piętnaście projektów operatów szacunkowych, w których określa wartość nieruchomości przy zastosowaniu różnych podejść, metod i technik wyceny, po uprzednim dokonaniu oględzin wycenianych nieruchomości;
3) zapoznaje się ze sposobem korzystania z rejestrów i ewidencji prowadzonych przez sądy, gminy oraz starostów, a także z innych dokumentów znajdujących się w posiadaniu urzędów i instytucji, zawierających niezbędne dane wykorzystywane przy szacowaniu nieruchomości, o których mowa w art. 155 dane o nieruchomości ust. 1 ustawy.
3. W projektach operatów szacunkowych, o których mowa w ust. 2 pkt 2, kandydat na rzeczoznawcę majątkowego określa wartość:
1) dwóch różnych nieruchomości lokalowych, w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami i metodą korygowania ceny średniej;
2) dwóch różnych nieruchomości zabudowanych, w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami i metodą korygowania ceny średniej;
3) dwóch różnych nieruchomości przynoszących lub mogących przynosić dochód, w podejściu dochodowym, przy zastosowaniu techniki kapitalizacji prostej i techniki dyskontowania strumieni dochodów;
4) dwóch budynków lub budowli, w podejściu kosztowym, przy zastosowaniu dwóch różnych technik;
5) nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego;
6) dwóch nieruchomości gruntowych, z których jedna jest przeznaczona na cele rolne, a druga na cele leśne;
7) dwóch nieruchomości, w podejściu mieszanym, przy zastosowaniu metody kosztów likwidacji i metody pozostałościowej;
8) nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej;
9) ograniczonego prawa rzeczowego.
4. W ramach praktyki zawodowej prowadzący praktykę zawodową:
1) zapewnia właściwą organizację i prawidłowy przebieg praktyki zawodowej;
2) ustala harmonogram praktyki zawodowej, zapewniający kandydatowi na rzeczoznawcę majątkowego zrealizowanie programu praktyki, o którym mowa w ust. 2 i 3;
3) zapewnia kandydatowi na rzeczoznawcę majątkowego możliwość wykonywania czynności wchodzących w zakres programu praktyki zawodowej, w tym umożliwia kandydatowi zapoznanie się ze sposobem korzystania z rejestrów i ewidencji wymienionych w ust. 2 pkt 3 oraz dokonanie oględzin, o których mowa w ust. 2 pkt 2.
Zobacz cały akt prawny
Wzory dokumentów i pism:
Baza 2000 wzorów pism i umów opracowana przez prawników i specjalistów.
Co oferujemy?
System Informacji Prawnej LexLege:
  • 180 000 orzeczeń sądów powszechnych, administracyjnych oraz innych organów orzeczniczych, a także interpretacji podatkowych,
  • możliwość przeanalizowania brzmienia przepisów (akty prawne zawierają porównania i przypisy),
  • edycja każdego aktu i orzeczenia w Wordzie, możliwość wysyłki aktu na swoją pocztę e-mail, wygenerowanie pliku PDF,
  • możliwość odsłuchania artykułu,
  • tworzenie własnych notatek.
Sprawdź naszą ofertę
Wzory dokumentów i pism
Baza dokumentów i wzorów posm:
  • ponad 2 000 wzorów pism i umów przygotowanych przez specjalistów i prawników,
  • dokumenty zawierają wyjaśnienie użytych definicji, instrukcję wypełnienia oraz wzór prawidłowo uzupełnionego pisma,
  • proste pobieranie w Wordzie lub PDF.
Czytaj więcej
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...
Gdzie jestem
Spis Treści
Powiązane dokumenty
Zakładki
Ostatnio otwarte
Stan prawny: 25.04.2014 | Grupa ArsLege.pl LexLege na Androida LexLege na Androida
CENNIK | POMOC | KONTAKT