Strona używa plików cookies.

Akceptuję
To nowa wersja ArsLege.pl. Do 28.02.2015 możesz dowolnie zmienić wersję Sprawdź dlaczego warto korzystać z nowej wersji serwisu.

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege - SPRAWDŹ

Art. 243. Postanowienie w sprawie wznowienia postępowania i decyzja o odmowie wznowienia


Dz.U.2012.0.749 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
§ 1. W razie dopuszczalności wznowienia postępowania organ podatkowy wydaje postanowienie o wznowieniu postępowania.
§ 1a. (uchylony).
§ 2. Postanowienie stanowi podstawę do przeprowadzenia przez właściwy organ postępowania co do przesłanek wznowienia oraz co do rozstrzygnięcia istoty sprawy.
§ 3. Odmowa wznowienia postępowania następuje w drodze decyzji.

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.