• Art. 57a. - Składowanie ...
  22.12.2014
Uchylony dnia: 2013-01-23
Dz.U. uchylający akt: 2013021
1. Na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne mogą być składowane odpady:
1) komunalne;
2) inne niż odpady niebezpieczne i obojętne;
3) stałe odpady niebezpieczne lub odpady powstałe w wyniku przekształcenia odpadów niebezpiecznych, spełniające kryteria dopuszczania tych odpadów do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne określone na podstawie art. 55 zakaz składowania określonych odpadów i ich rozcieńczania lub mieszania, ust. 3.
2. Odpady, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie mogą być składowane na kwaterach przeznaczonych dla odpadów innych niż odpady niebezpieczne, które ulegają biodegradacji.
Porównania: 1
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...
Stan prawny: 22.12.2014 | Grupa ArsLege.pl LexLege na Androida LexLege na Androida
CENNIK | POMOC | KONTAKT