Strona używa plików cookies.

Akceptuję
To nowa wersja ArsLege.pl. Do 28.02.2015 możesz dowolnie zmienić wersję Sprawdź dlaczego warto korzystać z nowej wersji serwisu.

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege - SPRAWDŹ

Art. 57a. Składowanie odpadów na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne


Dz.U.2010.185.1243 t.j. - AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
1. Na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne mogą być składowane odpady:
1) komunalne;
2) inne niż odpady niebezpieczne i obojętne;
3) stałe odpady niebezpieczne lub odpady powstałe w wyniku przekształcenia odpadów niebezpiecznych, spełniające kryteria dopuszczania tych odpadów do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne określone na podstawie art. 55 zakaz składowania określonych odpadów i ich rozcieńczania lub mieszania, ust. 3.
2. Odpady, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie mogą być składowane na kwaterach przeznaczonych dla odpadów innych niż odpady niebezpieczne, które ulegają biodegradacji.

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.