Strona używa
plików cookies.

Akceptuję

Doradca podatkowy

Prezentujemy najbardziej efektywny sposób nauki do egzaminu na doradcę podatkowego poprzez rozwiązywanie pytań testowych.


Z nami zostaniesz doradcą podatkowym!

Oferujemy Państwu zestawy pytań testowych opracowane zgodnie z wykazem publikowanym przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 13 maja 2014 roku uchwałą Nr 14/V/2014. Można rozwiązywać testy z konkretnego aktu prawnego lub zagadnienia tematycznego.


Sam wybierz formę rozwiązywania testu!

Testy można rozwiązywać w dwóch trybach: trybie nauki i egzaminacyjnym. Tryb nauki umożliwi Ci naukę w trakcie rozwiązywania testu. Po odpowiedzi na pytanie pojawia się prawidłowa odpowiedź wraz z podstawą prawną i aktualną treścią. Tryb egzaminacyjny to symulacja egzaminu - odpowiedzi, wyniki oraz podstawa prawna jest wyświetlana dopiero po zakończeniu testu.

Doradca Podatkowy 2014 - Pytania z wykazu   

1245  pytań
Pakiet zawierający wszystkie pytania z wykazu z dnia 13 maja 2014 roku (załącznik do Uchwały nr 14/V/2014). Pytania mają aktualny stan prawny.

Egzamin na doradcę podatkowego   

5919  pytań
Pakiet pytań testowych opracowany w oparciu o akty prawne wchodzące w zakres tematyczny egzaminu na doradcę podatkowego.

Analiza podatkowa   

54  pytań
Pytania pochodzą z wykazu z dnia 13 maja 2014 roku (załącznik do Uchwały nr 14/V/2014).

Czynności sprawdzające i kontrola podatkowa   

42  pytań
Pytania pochodzą z wykazu z dnia 13 maja 2014 roku (załącznik do Uchwały nr 14/V/2014).

Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, identyfikacja podatników, wydawanie zaświadczeń   

78  pytań
Pytania pochodzą z wykazu z dnia 13 maja 2014 roku (załącznik do Uchwały nr 14/V/2014).

Interpretacje przepisów prawa podatkowego i porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych   

12  pytań
Pytania pochodzą z wykazu z dnia 13 maja 2014 roku (załącznik do Uchwały nr 14/V/2014).

Kodeks postępowania administracyjnego   

50  pytań
Pytania pochodzą z wykazu z dnia 13 maja 2014 roku (załącznik do Uchwały nr 14/V/2014).

Kontrola skarbowa   

34  pytań
Pytania pochodzą z wykazu z dnia 13 maja 2014 roku (załącznik do Uchwały nr 14/V/2014).

Międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne   

54  pytań
Pytania pochodzą z wykazu z dnia 13 maja 2014 roku (załącznik do Uchwały nr 14/V/2014).

Opłata skarbowa i inne opłaty lokalne   

14  pytań
Pytania pochodzą z wykazu z dnia 13 maja 2014 roku (załącznik do Uchwały nr 14/V/2014).

Organizacja i funkcjonowanie administracji podatkowej   

13  pytań
Pytania pochodzą z wykazu z dnia 13 maja 2014 roku (załącznik do Uchwały nr 14/V/2014).

Podatek dochodowy od osób fizycznych   

87  pytań
Pytania pochodzą z wykazu z dnia 13 maja 2014 roku (załącznik do Uchwały nr 14/V/2014).

Podatek dochodowy od osób prawnych   

75  pytań
Pytania pochodzą z wykazu z dnia 13 maja 2014 roku (załącznik do Uchwały nr 14/V/2014).

Podatek od czynności cywilnoprawnych   

17  pytań
Pytania pochodzą z wykazu z dnia 13 maja 2014 roku (załącznik do Uchwały nr 14/V/2014).

Podatek od nieruchomości podatek od środków transportowych   

19  pytań
Pytania pochodzą z wykazu z dnia 13 maja 2014 roku (załącznik do Uchwały nr 14/V/2014).

Podatek od spadków i darowizn   

19  pytań
Pytania pochodzą z wykazu z dnia 13 maja 2014 roku (załącznik do Uchwały nr 14/V/2014).

Podatek od towarów i usług   

60  pytań
Pytania pochodzą z wykazu z dnia 13 maja 2014 roku (załącznik do Uchwały nr 14/V/2014).

Podatek rolny i podatek leśny   

10  pytań
Pytania pochodzą z wykazu z dnia 13 maja 2014 roku (załącznik do Uchwały nr 14/V/2014).

Podatek tonażowy, akcyzowy, od gier   

51  pytań
Pytania pochodzą z wykazu z dnia 13 maja 2014 roku (załącznik do Uchwały nr 14/V/2014).

Podstawy międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego   

45  pytań
Pytania pochodzą z wykazu z dnia 13 maja 2014 roku (załącznik do Uchwały nr 14/V/2014).

Postępowanie egzekucyjne w administracji   

54  pytań
Pytania pochodzą z wykazu z dnia 13 maja 2014 roku (załącznik do Uchwały nr 14/V/2014).

Postępowanie podatkowe   

75  pytań
Pytania pochodzą z wykazu z dnia 13 maja 2014 roku (załącznik do Uchwały nr 14/V/2014).

Prawo dewizowe   

24  pytań
Pytania pochodzą z wykazu z dnia 13 maja 2014 roku (załącznik do Uchwały nr 14/V/2014).

Prawo karne skarbowe   

94  pytań
Pytania pochodzą z wykazu z dnia 13 maja 2014 roku (załącznik do Uchwały nr 14/V/2014).

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi   

43  pytań
Pytania pochodzą z wykazu z dnia 13 maja 2014 roku (załącznik do Uchwały nr 14/V/2014).

Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa   

99  pytań
Pytania pochodzą z wykazu z dnia 13 maja 2014 roku (załącznik do Uchwały nr 14/V/2014).

Rachunkowość   

106  pytań
Pytania pochodzą z wykazu z dnia 13 maja 2014 roku (załącznik do Uchwały nr 14/V/2014).

Zobowiązania podatkowe, tajemnica skarbowa   

56  pytań
Pytania pochodzą z wykazu z dnia 13 maja 2014 roku (załącznik do Uchwały nr 14/V/2014).

Źródła prawa i wykładnia prawa   

50  pytań
Pytania pochodzą z wykazu z dnia 13 maja 2014 roku (załącznik do Uchwały nr 14/V/2014).

Doradca podatkowy egzamin.

Doradco podatkowy
UCZ SIĘ JUŻ OD 15 ZŁ!
Pytanie nr 22088 - Ustawa o Straży Granicznej
Zgodnie z ustawą o Straży Granicznej, przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych:
A
nie mogą być stosowane środki techniczne umożliwiające utrwalanie treści informacji
B
mogą być stosowane środki techniczne umożliwiające uzyskiwanie i utrwalanie treści informacji, za zgodą prokuratora okręgowego
C
mogą być stosowane środki techniczne umożliwiające uzyskiwanie i utrwalanie treści informacji, w tym obrazu lub dźwięku
więcej testów

Kliknij "Lubie to!" aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.

STUDENCIE! Tu znajdziesz DARMOWY DOSTĘP
W bibliotekach niżej wymienionych uczelni znajdziesz stanowiska z darmowym dostępem do bazy testów ArsLege!
Grupa ArsLege: