Strona używa
plików cookies.

Akceptuję

Prezentujemy testy egzaminacyjne dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych, geodetów, biegłych rewidentów, doradców podatkowych, detektywów oraz testy na uprawnienia budowlane.

„Stres na egzaminie mija
...gdy znasz odpowiedzi na pytania.”

Prezentujemy Państwu zbiór pytań testowych najczęściej występujących na egzaminach państwowych. Pytania te z pewnością wystąpią i na Twoim egzaminie!
Testy składają się z pytań jednokrotnego wyboru. Po wyborze odpowiedzi na pytanie wyświetlana jest podstawa prawna wraz z jej pełną treścią - co doskonale pomaga w nauce.

Nie marnuj czasu – ucz się tego co będzie na egzaminie!

Agent firmy inwestycyjnej   

2754  pytań
Pakiet pytań testowych opracowanych zgodnie z Załącznikiem do Komunikatu Nr 37 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 5 listopada 2013 r. - przepisy prawa obowiązujące na...
więcej »

Agent firmy inwestycyjnej 2013 grudzień   
Test ministerialny!

80  pytań
Test, który pojawił się na egzaminie w grudniu w 2013 roku.

Agent firmy inwestycyjnej 2013 kwiecień   
Test ministerialny!

80  pytań
Test, który pojawił się na egzaminie w kwietniu w 2013 roku.

Agent firmy inwestycyjnej 2012 czerwiec   
Test ministerialny!

70  pytań
Test, który pojawił się na egzaminie w czerwcu w 2012 roku.

Agent firmy inwestycyjnej 2012 luty   
Test ministerialny!

80  pytań
Test, który pojawił się na egzaminie w lutym 2012 roku.

Agent firmy inwestycyjnej 2011 październik   
Test ministerialny!

79  pytań
Test, który pojawił się na egzaminie w październiku 2011 roku.

Agent firmy inwestycyjnej 2010 grudzień   
Test ministerialny!

80  pytań
Test, który pojawił się na egzaminie w grudniu 2010 roku.

Agent firmy inwestycyjnej 2009 listopad   
Test ministerialny!

80  pytań
Test, który pojawił się na egzaminie w listopadzie 2009 roku.

Agent firmy inwestycyjnej 2009 czerwiec   
Test ministerialny!

78  pytań
Test, który pojawił się na egzaminie w czerwcu 2009 roku.

Agent firmy inwestycyjnej 2008 listopad   
Test ministerialny!

79  pytań
Test, który pojawił się na egzaminie w listopadzie 2008 roku.

Agent firmy inwestycyjnej 2007 wrzesień   
Test ministerialny!

79  pytań
Test, który pojawił się na egzaminie we wrześniu 2007 roku.

Agent firmy inwestycyjnej 2006 wrzesień   
Test ministerialny!

78  pytań
Test, który pojawił się na egzaminie we wrześniu 2006 roku.

Kodeks cywilny   

541  pytań

Autoryzowany doradca   

3016  pytań
Zestaw pytań testowych opracowanych zgodnie z zakresem tematycznym egzaminu zawartym w Załączniku nr 2 Uchwały Nr 1133/2011 Zarządu Giełdy z dnia 31 sierpnia 2011 roku. W zestawie znajdują się...
więcej »

Dobre Praktyki Autoryzowanych Doradców NewConnect   

19  pytań
Zestaw pytań testowych sprawdzających wiedzę z zakresu Dobrych Praktyk Autoryzowanych Doradców NewConnect, które zostały uregulowane w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia...
więcej »

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect   

34  pytań
Test zawierający pytania jednokrotnego wyboru z uregulowanych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.

Podatki   

161  pytań
Zbiór pytań testowych z Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu   

78  pytań
Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Uchwały Nr 1133/2011 Zarządu Giełdy z dnia 31 sierpnia 2011 r. prezentujemy zestaw pytań testowych jednokrotnego wyboru sprawdzający wiedzę z Regulaminu Alternatywnego...
więcej »

Załącznik Nr 1 do Regulaminu ASO, Dokument informacyjny   

43  pytań
Test jednokrotnego wyboru przygotowany na podstawie Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Załącznik Nr 3 do Regulaminu ASO, Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect   

51  pytań
Test jednokrotnego wyboru przygotowany na podstawie Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Załącznik Nr 5 do Regulaminu ASO, Autoryzowany Doradca w alternatywnym systemie obrotu   

44  pytań
Test jednokrotnego wyboru przygotowany na podstawie Załącznika Nr 5 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu,

Załącznik Nr 6 do Regulaminu ASO, Animator Rynku w alternatywnym systemie obrotu (system UTP)   

19  pytań
Test jednokrotnego wyboru przygotowany na podstawie Załącznika Nr 6 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Załącznik Nr 7 do Regulaminu ASO, Opłaty w alternatywnym systemie obrotu   

31  pytań
Test jednokrotnego wyboru przygotowany na podstawie Załącznika Nr 7 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Zasady działania CATALYST   

56  pytań
Unikalny test z Zasad Działania Catalyst, składający się z pytań jednokrotnego wyboru, przygotowany z myślą o osobach podchodzących do egzaminu na Autoryzowanego Doradcę Inwestycyjnego.

Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst, informacji bieżących i okresowych przez emitentów (...)   

41  pytań
Przygotowaliśmy test składający się z pytań jednokrotnego wyboru z Zasad przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst, informacji...
więcej »

Biegły rewident   

6077  pytań
Zbiór pytań testowych jednokrotnego wyboru z aktów prawnych wymaganych na egzaminie na biegłego rewidenta wymienionych w punkcie 3 Uchwały Nr 1798/41/2010 Krajowej rady Biegłych Rewidentów z dnia 30...
więcej »

Kodeks cywilny   

1085  pytań

Kodeks pracy   

394  pytań

Prawo bankowe   

50  pytań

Prawo celne   

83  pytań

Prawo dewizowe   

88  pytań

test   

68  pytań

Certyfikat księgowego   

3337  pytań
Pakiet testowy opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i wskazanego w nim zakresu zagadnień...
więcej »

Członek rady nadzorczej   

4185  pytań
Zbiór pytań testowych jednokrotnego wyboru z podstawowych aktów prawnych wymaganych na egzaminie dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Pytania opracowano...
więcej »

Kodeks cywilny   

1167  pytań

Detektyw   

2239  pytań
Pakiet testowy opracowany na podstawie aktów prawnych i ich zakresów obowiązujących na egzaminie zgodnie z załącznikiem Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie egzaminów...
więcej »

Kodeks cywilny   

62  pytań

Kodeks karny   

189  pytań

Doradca inwestycyjny   

3770  pytań
Zbiór przepisów prawa obowiązujących na egzaminie na doradcę inwestycyjnego wymienionych w Załączniku do Komunikatu Nr 133 Komisji Egzaminacyjnej z 9 stycznia 2013 roku.

Kodeks cywilny   

1465  pytań

Mienie   

62  pytań
więcej »

Kodeks postępowania cywilnego   

3231  pytań
więcej »

Ordynacja podatkowa   

589  pytań
więcej »

Prawo bankowe   

270  pytań

Prawo dewizowe   

88  pytań

Prawo wekslowe   

209  pytań