• Art. 6a. pod. dochod. fiz...
  20.12.2014
1. Wniosek o łączne opodatkowanie dochodów małżonków, między którymi istniała w roku podatkowym wspólność majątkowa, może być także złożony przez podatnika, który:
1) zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego;
2) pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a jego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego.
2. Do podatników, którzy złożyli wniosek, o którym mowa w ust. 1:
1) stosuje się sposób opodatkowania określony w art. 6 zasady opodatkowania małżonków, ust. 2;
2) stosuje się przepisy art. 6 zasady opodatkowania małżonków, ust. 3, 3a i 8-13;
3) nie stosuje się przepisu art. 6 zasady opodatkowania małżonków, ust. 4.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...
Stan prawny: 20.12.2014 | Grupa ArsLege.pl LexLege na Androida LexLege na Androida
CENNIK | POMOC | KONTAKT