• Art. 19. Zast. Rejstr. - ...
  18.09.2014
1. W przypadku wygaśnięcia zastawu rejestrowego podlega on wykreśleniu z rejestru zastawów.
2. Wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów powoduje wygaśnięcie zastawu, o ile zastaw nie wygasł wcześniej.
3. Zastaw rejestrowy podlega wykreśleniu z rejestru zastawów na wniosek:
1) zastawnika;
2) zastawcy, który dołącza do wniosku pisemne oświadczenie zastawnika o wygaśnięciu wierzytelności zabezpieczonej zastawem rejestrowym lub zrzeczeniu się tego zabezpieczenia albo prawomocny wyrok sądu ustalający wygaśnięcie zastawu rejestrowego;
3) osoby, która nabyła przedmiot zastawu rejestrowego i która dołączyła do wniosku:
a) oświadczenie zastawnika o wyrażeniu zgody na wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów albo
b) zaświadczenie komornika lub innego organu egzekucyjnego o nabyciu przedmiotu zastawu rejestrowego w postępowaniu egzekucyjnym, albo
c) zaświadczenie sędziego komisarza o nabyciu przedmiotu zastawu rejestrowego w postępowaniu upadłościowym, albo
d) prawomocne orzeczenie stwierdzające nieistnienie zastawu rejestrowego lub wskazała jego oznaczenie, gdy nie była stroną w sprawie.
Porównania: 1

Nie daj zaskoczyć się prawu! Kup dostęp do całej bazy już teraz:

LexLege na 24 godziny
9.00 zł
LexLege na 1 miesiąc
29.00 zł (50.00 zł)
LexLege na 12 miesięcy
99.00 zł (250.00 zł)
LexLege na 3 miesięce
59.00 zł
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...
Stan prawny: 18.09.2014 | Grupa ArsLege.pl LexLege na Androida LexLege na Androida
CENNIK | POMOC | KONTAKT