• Art. 6. - Zadania z zakr...
  19.04.2014
1. Zadania z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej obejmują:
1) gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących zagrożeń infrastruktury krytycznej;
2) (uchylony);
3) opracowywanie i wdrażanie procedur na wypadek wystąpienia zagrożeń infrastruktury krytycznej;
4) odtwarzanie infrastruktury krytycznej;
5) współpracę między administracją publiczną a właścicielami oraz posiadaczami samoistnymi i zależnymi obiektów, instalacji lub urządzeń infrastruktury krytycznej w zakresie jej ochrony.
2-4. (uchylone).
5. Właściciele oraz posiadacze samoistni i zależni obiektów, instalacji lub urządzeń infrastruktury krytycznej mają obowiązek ich ochrony, w szczególności przez przygotowanie i wdrażanie, stosownie do przewidywanych zagrożeń, planów ochrony infrastruktury krytycznej oraz utrzymywanie własnych systemów rezerwowych zapewniających bezpieczeństwo i podtrzymujących funkcjonowanie tej infrastruktury, do czasu jej pełnego odtworzenia.
5a. Właściciele, posiadacze samoistni i zależni, o których mowa w ust. 5, mają obowiązek wyznaczyć, w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w art. 5b Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej, ust. 7 pkt 4, osobę odpowiedzialną za utrzymywanie kontaktów z podmiotami właściwymi w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej.
6. Jeżeli dla obiektów, instalacji, urządzeń i usług infrastruktury krytycznej istnieją, tworzone na podstawie innych przepisów, plany odpowiadające wymogom planu ochrony infrastruktury krytycznej, uznaje się, iż wymóg posiadania takiego planu jest spełniony.
7. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób tworzenia, aktualizacji oraz strukturę planów, o których mowa w ust. 5,
2) warunki i tryb uznania spełnienia obowiązku posiadania planu odpowiadającego wymogom planu ochrony infrastruktury krytycznej
- uwzględniając potrzebę zapewnienia ciągłości funkcjonowania infrastruktury krytycznej.
Zobacz cały akt prawny
Wzory dokumentów i pism:
Baza 2000 wzorów pism i umów opracowana przez prawników i specjalistów.
Co oferujemy?
System Informacji Prawnej LexLege:
  • 180 000 orzeczeń sądów powszechnych, administracyjnych oraz innych organów orzeczniczych, a także interpretacji podatkowych,
  • możliwość przeanalizowania brzmienia przepisów (akty prawne zawierają porównania i przypisy),
  • edycja każdego aktu i orzeczenia w Wordzie, możliwość wysyłki aktu na swoją pocztę e-mail, wygenerowanie pliku PDF,
  • możliwość odsłuchania artykułu,
  • tworzenie własnych notatek.
Sprawdź naszą ofertę
Wzory dokumentów i pism
Baza dokumentów i wzorów posm:
  • ponad 2 000 wzorów pism i umów przygotowanych przez specjalistów i prawników,
  • dokumenty zawierają wyjaśnienie użytych definicji, instrukcję wypełnienia oraz wzór prawidłowo uzupełnionego pisma,
  • proste pobieranie w Wordzie lub PDF.
Czytaj więcej
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...
Stan prawny: 19.04.2014 | Grupa ArsLege.pl LexLege na Androida LexLege na Androida
CENNIK | POMOC | KONTAKT