• Art. 9a. działy adm. - Za...
  22.12.2014
1. Dział budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo obejmuje sprawy:
1) architektury;
2) budownictwa;
3) nadzoru architektoniczno-budowlanego;
4) planowania i zagospodarowania przestrzennego na poziomie lokalnym;
5) wspierania mieszkalnictwa;
6) gospodarki nieruchomościami;
7) infrastruktury komunalnej;
8) rodzinnych ogrodów działkowych.
2. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa sprawuje nadzór nad Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...
Stan prawny: 22.12.2014 | Grupa ArsLege.pl LexLege na Androida LexLege na Androida
CENNIK | POMOC | KONTAKT