Strona używa plików cookies.

Akceptuję
To nowa wersja ArsLege.pl. Do 28.02.2015 możesz dowolnie zmienić wersję Sprawdź dlaczego warto korzystać z nowej wersji serwisu.

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege - SPRAWDŹ

Art. 9a. Zakres spraw objętych działem budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa


Dz.U.2013.0.743 t.j. - Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej
1. Dział budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo obejmuje sprawy:
1) architektury;
2) budownictwa;
3) nadzoru architektoniczno-budowlanego;
4) planowania i zagospodarowania przestrzennego na poziomie lokalnym;
5) wspierania mieszkalnictwa;
6) gospodarki nieruchomościami;
7) infrastruktury komunalnej;
8) rodzinnych ogrodów działkowych.
2. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa sprawuje nadzór nad Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.