• § 2 - Zasady ustalania w...
  24.04.2014
1. Z zastrzeżeniem § 5, wysokość jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu ustala się według następującego wzoru:
O = (Wi - Ws) x Z x P x C
2. Jeżeli wskaźnik wartości Ws nie został określony, wysokość odszkodowania, o którym mowa w ust. 1, ustala się według następującego wzoru:
O = Wk x Z x P x C
użyte symbole oznaczają:
O - wysokość odszkodowania w złotych,
Ws - wskaźnik wartości jednego ha drzewostanu na pniu w wieku przedwczesnego wyrębu tego drzewostanu,
Wi - wskaźnik wartości spodziewanej jednego ha drzewostanu na pniu w wieku rębności,
Wk - wskaźnik wartości kosztów poniesionych na założenie i pielęgnację jednego ha drzewostanu,
Z - stopień zadrzewienia drzewostanu stanowiący iloraz faktycznej miąższości drzewostanu w wieku przedwczesnego wyrębu oraz miąższości potencjalnie możliwej do osiągnięcia przez ten drzewostan,
P - powierzchnia drzewostanu w ha,
C - aktualna cena sprzedaży jednego m3 drewna wynikająca z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski dla celów podatku leśnego.
Zobacz cały akt prawny
Wzory dokumentów i pism:
Baza 2000 wzorów pism i umów opracowana przez prawników i specjalistów.
Co oferujemy?
System Informacji Prawnej LexLege:
  • 180 000 orzeczeń sądów powszechnych, administracyjnych oraz innych organów orzeczniczych, a także interpretacji podatkowych,
  • możliwość przeanalizowania brzmienia przepisów (akty prawne zawierają porównania i przypisy),
  • edycja każdego aktu i orzeczenia w Wordzie, możliwość wysyłki aktu na swoją pocztę e-mail, wygenerowanie pliku PDF,
  • możliwość odsłuchania artykułu,
  • tworzenie własnych notatek.
Sprawdź naszą ofertę
Wzory dokumentów i pism
Baza dokumentów i wzorów posm:
  • ponad 2 000 wzorów pism i umów przygotowanych przez specjalistów i prawników,
  • dokumenty zawierają wyjaśnienie użytych definicji, instrukcję wypełnienia oraz wzór prawidłowo uzupełnionego pisma,
  • proste pobieranie w Wordzie lub PDF.
Czytaj więcej
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...
Stan prawny: 24.04.2014 | Grupa ArsLege.pl LexLege na Androida LexLege na Androida
CENNIK | POMOC | KONTAKT