Korzystanie z
portalu oznacza
akceptację regulaminu.
Polityka cookies
Polityka prywatności

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Kodeks karny wykonawczy - część ogólna


Kategoria: Prawo Karne

Kara dyscyplinarna za samouszkodzenie

Stan faktyczny:

Skazany Dariusz J. osadzony w ZK w Ł, grupa i podgrupa kwalifikacyjna R – 1/z dokonał samouszkodzenia ciała poprzez wykonanie tzw. połyku, po czym został skierowany na oddział szpitalny ZK nr 2 w Ł. Podczas jego nieobecności, związanej z rekonwalescencją, jego wychowawca złożył wniosek do dyrektora ZK nr 1 w Ł o ukaranie Dariusza J. karą dyscyplinarną umieszczenia w celi izolacyjnej. Dyrektor zdecydował, że po powrocie osadzonego z ZK nr 2 w Ł odbędzie on karę 15 dni celi izolacyjnej. Skazany po powrocie do swojego ZK, po 3 miesiącach spędzonych na oddziale szpitalnym, stwierdził, że nie podda się wykonaniu kary, gdyż nie może ona ulec wykonaniu z powodu przedawnienia.

1)Czy w omawianym przypadku ukaranie karą celi izolacyjnej było zasadne?
2)Jakie warunki należy spełnić, aby można było wykonać nałożoną przez dyrektora karę?
3)Czy twierdzenie skazanego o przedawnieniu wykonania kary jest zasadne?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus
Pierwszy kazus w każdej kategori jest darmowy.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.