Korzystanie z
portalu oznacza
akceptację regulaminu.
Polityka cookies
Polityka prywatności

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa
Kursy stacjonarne na aplikacje w Warszawie

Kodeks pracy - Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem


Kategoria: Prawo Pracy i Ubezpieczeń

Umowa na okres próbny a ciąża

Stan faktyczny:

Agnieszka W. była zatrudniona na 3- miesięczny okres próbny w firmie „S”, której właścicielem był Andrzej M. Po upływie tych 3 miesięcy umowa nie została przedłużona. Przed rozpoczęciem pracy u Andrzeja M. Agnieszka W. była już w drugim miesiącu ciąży.
Czy w takiej sytuacji umowa o pracę  wygasła?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus
Pierwszy kazus w każdej kategori jest darmowy.

Powództwo o przywrócenie do pracy w okresie ciąży

Stan faktyczny:

Pod koniec 2007 r. Jolanta P. i jej pracodawca, u którego była zatrudniona od 3 lat, złożyli zgodne oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę z dniem 31 maja 2008 r. Kilka dni po rozwiązaniu tej umowy, Jolanta P. dowiedziała się, że jest w ciąży, która to trwała już prawdopodobnie od marca 2008 r – czyli gdy wykonywała jeszcze pracę. W związku z tym faktem, zwróciła się ona do byłego pracodawcy o przywrócenie do pracy. Ten jednak odmówił, wobec czego Jolanta P. skierowała sprawę do sądu, powołując się na ochronę kobiet w okresie ciąży, przewidzianą w art. 177 § 1 Kodeksu Pracy. Co w tej sytuacji powinien orzec sąd.

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Pozew o przywrócenie do pracy

Stan faktyczny:

Magdalena S. w związku z pewnymi przekształceniami w jej dotychczasowym zakładzie pracy otrzymała w dniu 20 czerwca pismo o wypowiedzeniu jej umowy o pracę. Okres wypowiedzenia ustalony został jako czas od dnia 1 lipca do dnia 1 października. Jednakże 20 lipca dowiedziała się, że jest w ciąży i otrzymała zaświadczenie lekarskie. Zaświadczenie to przedstawiła pracodawcy dopiero pod koniec sierpnia z nadzieją, że ten cofnie wypowiedzenie, nie wniosła zaś do sądu pozwu o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne. 2 października okazało się jednak, że umowa o pracę Magdaleny S. uległa rozwiązaniu. Natychmiast wniosła więc pozew do sądu o przywrócenie do pracy. Czy w takiej sytuacji pracodawca będzie miał obowiązek z powrotem przyjąć do pracy Magdalenę S.?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.