Korzystanie z
portalu oznacza
akceptację regulaminu.
Polityka cookies
Polityka prywatności

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa
Kursy stacjonarne na aplikacje w Warszawie

Kodeks pracy - Urlopy pracownicze


Kategoria: Prawo Pracy i Ubezpieczeń

Wymiar urlopu na żądanie

Stan faktyczny:

Karol Kowalski pracujący w przedsiębiorstwie "Michalos" z powodów osobistych postanowił skorzystać z urlopu na żądanie. Około godziny 9 powiadomił pracodawce telefonicznie o tym fakcie i uprzedził, że kolejne 3 dni również nie będzie go w pracy. Pracodawca przyjął informację. Po kilku tygodniach, gdy pan Karol Kowalski postanowił skorzystać z urlopu wypoczynkowego okazało się, że dział kadr dwa dni urlopu na żadanie oznaczył właściwie, a kolejne jako dni urlopu wypoczynkowego argumentując ten fakt tym, że zatrudniony jest na 1/2 etatu zatem urlop na żadanie przysługuje mu również w takim udziale.
Czy dział kadr postąpił zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus
Pierwszy kazus w każdej kategori jest darmowy.

Odwołanie urlopu wypoczynkowego

Stan faktyczny:

W trakcie urlopu wypoczynkowego pracodawca wezwał pana Arkadiusza Nowaka do powrotu do pracy z powodu awarii urządzenia, którego renowacja należy do obowiązków pana Nowaka.  Pan Nowak w momencie odebrania informacji przebywał na Helu. (Przedsiębiorstwo znajduje się w Krakowie). Pan Nowak natychmiast powrócił do pracy.
Jakie konsekwencje będzie miało przerwanie urlopu?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Wymiar urlopu, a okres zatrudnienia

Stan faktyczny:

Konrad Lirek w 2007 r. ukończył studia licencjackie i w styczniu 2008 r. podjął pierwszą pracę na stanowisku młodszego referenta w I Urzędzie Skarbowym w Krakowie. W 2010 r. przechodząc na urlop wypoczynkowy został poinformowany, że wymiar urlopu wynosi 20 dni- z powodu zatrudnienia krótszego niż 10 lat.
Czy wymiar urlopu pana Lirka zgodny jest z przepisami Kodeksu Pracy?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Wymiar urlopu, a wysokość etatu

Stan faktyczny:

Marcin Lorkowski pracuje na 3/4 etatu w przedsiębiorstwie zajmującym się kolportażem prasy. W firmie tej pracuje od ukończenia szkoły średniej - łącznie 12lat. Zgodnie z Kodeksem Pracy, biorąc pod uwagę okres zatrudnienia, panu Lorkowskiemu przysługuje 26 dni urlopu wypoczynkowego. Pracodawca nie uznaje jednak argumentacji pracownika i udziela corocznie pracownikowi urlopu w wymiarze 20 dni.
Proszę ocenić zgodność z prawem działania pracodawcy.

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Stan faktyczny:

Paweł Matuszewski od 5 lat pracował w firmie produkującej rowery. We lutym 2010r. umowa o pracę została rozwiązana za wypowiedzeniem przez pracodawcę. Z końcem maja okres wypowiedzenia zakończył się. Od stycznia 2010r. pan Matuszewski nie skorzystał z urlopu wypoczynkowego. Skorzystał jedynie z 3-dniowego zwolniania na poszukiwanie pracy.  Pracodawca odmówił wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy argumentując, że pan Matuszewski wykorzysta go w kolejnym miejscu pracy.

Proszę ocenić zgodność z prawem działania pracodawcy.

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.