Korzystanie z
portalu oznacza
akceptację regulaminu.
Polityka cookies
Polityka prywatności

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa
Kursy stacjonarne na aplikacje w Warszawie

Kodeks rodzinny i opiekuńczy - Obowiązek alimentacyjny


Kategoria: Prawo Cywilne

Wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego

Stan faktyczny:

W dniu 11 maja 2009 roku do Sądu Rejonowego w K. Mieczysław i Barbara K. wnieśli powództwo przeciwko swojej córce Katarzynie K. Jest ona studentką III roku studiów dziennych, nie mieszka w domu rodzinnym i do tej pory utrzymywała się z alimentów płaconych przez oboje rodziców. Obowiązek ten został na nich nałożony wyrokiem Sądu Rejonowego z dnia 5 października 2006 roku. W pozwie rodzice wnosili o stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego motywując to faktem, iż córka jest dorosła i mimo studiów, może utrzymać się sama, gdyż pobiera stypendium i pracuje dorywczo, czego przed wydaniem wyroku z dnia 5 października 2006 roku nie robiła. Czy wniosek rodziców jest prawidłowy?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus
Pierwszy kazus w każdej kategori jest darmowy.

świadczenie alimentacyjne względem dziecka

Stan faktyczny:

Monika Salewska rozpoczęła w październiku 2009r. studia . W grudniu pokłóciła się z rodzicami, i od tej pory nie utrzymują kontaktu i nie dostarczają jej żadnych środków pieniężnych. Pani Salewska studiuje stacjonarnie i ze względu na dużą ilość zajęć nie może podjąć pracy zarobkowej, a pieniądze uzyskane z pracy weekendowej nie wystarczają na opłacenie akademika i utrzymanie się.

Czy pani Salewskiej przysługuje roszczenie wobec rodziców o dostarczanie środków potrzebnych do utrzymania?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Obowiązek alimentacyjny krewnych ojca dziecka

Stan faktyczny:

Anna Kowalska jest matką 5-letniego Roberta. Ojciec dziecka zmarł w wyniku wypadku samochodowego, gdy pani Kowalska była w ciąży. Z rodziną ojca dziecka nie utrzymuje kontaktu. Jednak czytając prasę codzienną zauważyła, że brat ojca dziecka jest Prezesem Stowarzyszenia Biznesu w regionie oraz właścicielem dużego przedsiębiorstwa produkcji meblarskiej. Jako, że ostatnio została zwolniona z pracy, a jej środki finansowe uległy znacznemu pomniejszeniu, postanowiła złożyć w sądzie rejonowym pozew o alimenty przeciwko bratu ojca dziecka.
Proszę ocenić zgodność z prawem działania pani Kowalskiej.

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Przedawnienie roszczeń alimentacyjnych

Stan faktyczny:

Robert Adamek do 2007r. był w nieformalnym związku z Mariola Kowalską. W 2006r. urodziło się im dziecko. Od 2007r. nie utrzymuje kontaktów z dzieckiem ani jego matką. 25 marca 2010r. pani Kowalska wystąpiła o alimenty. Pan Adamek uważa, że od 2006r. upłynęły 4 lata zatem prawo do środków na utrzymanie zgodnie z kodeksowymi uregulowaniami uległo przedawnieniu.
Proszę ocenić zasadność twierdzeń pana Adamka.

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Pozew dziecka o alimenty od rodziców

Stan faktyczny:

Grzegorz L, l. 22. student III roku studiów dziennych na kierunku Filozofia na Uniwersytecie Łódzkim wniósł powództwo przeciwko swoim rodzicom o alimenty, gdyż ci przestali łożyć na jego utrzymanie. W odpowiedzi na pozew pozwani stwierdzili, że nie ciąży na nich obowiązek alimentacyjny w stosunku do Grzegorza L, gdyż jest on już osobą pełnoletnią a oni mają jeszcze 5 dzieci, które również muszą utrzymać, a ich syn może porzucić studia i zacząć utrzymywać się sam i wnieśli o oddalenie powództwa.

Czy argumentacja pozwanych przytoczona w odpowiedzi na pozew jest zgodna z przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.