Korzystanie z
portalu oznacza
akceptację regulaminu.
Polityka cookies
Polityka prywatności

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa
Kursy stacjonarne na aplikacje w Warszawie

Prawo o ustroju sądów administracyjnych


Kategoria: Prawo Administracyjne

Skarga na organ

Stan faktyczny:

Agata O. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku na działalność Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łomży. Według jej słów naczelnik, jako organ podatkowy, nie dopełnił rzetelnie swoich obowiązków wynikających z ustawy Ordynacja Podatkowa, dokładniej z art. 191, tj. organ podatkowy ocenia na podstawie całego zebranego materiału dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona. Chodzi o zaistnienie sytuacji, przyznającej Agacie O. ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Agata O. wnosiła o to, aby sąd  przeprowadził ponowne, weryfikujące postępowanie dowodowe. Jak powinien postąpić wojewódzki sąd administracyjny?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus
Pierwszy kazus w każdej kategori jest darmowy.

Skarga na burmistrza do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Stan faktyczny:

Janusz W. nie jest zadowolony z decyzji wydanej w jego sprawie przez burmistrza miasta, zabraniającej wycinki drzew z nieruchomości stanowiącej własność Janusza W. Janusz W. wzburzony decyzją, w trakcie spotkania z burmistrzem miasta, wygarnął, że złożył skargę na niego do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Czy według przepisów prawa można złożyć skargę na decyzję wydaną przez burmistrza jako organu administracji publicznej do NSA?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Nadzór sądownictwa administracyjnego nad organami amidnistracyjnymi

Stan faktyczny:

Izabela J. planuje wznieść na własnej nieruchomości dom mieszkalny. Starała się o uzyskanie pozwolenia na budowę, które wydaje starosta. Za każdym razem decyzja była odmowna. Izabela J. odwoływała się od decyzji do wojewody. On także nie zmienił decyzji starosty. W końcu sprawa znalazła swój finał w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. Sąd stwierdził niezgodność z prawem wydawanych odmownych decyzji, gdyż okazało się, że organy administracji publicznej wydając decyzję kierowały się nieaktualnym stanem prawnym i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. Na czym dokładnie polega badanie zgodności z prawem aktów administracyjnych sprawowane przez sądownictwo administracyjne?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Podstawa skargi kasacyjnej do NSA

Stan faktyczny:

Małżeństwo Katarzyna i Jarosław O. są właścicielami nieruchomości położonej przy drodze krajowej na trasie Biskupiec-Olsztyn. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie złożyła ofertę odkupienia tejże nieruchomości od małżeństwa O. Cena zaproponowana przez przedstawiciela GDDKiA w opinii właścicieli nieruchomości, jest kilkukrotnie niższa od rzeczywistej wartości nieruchomości, więc małżonkowie odmówili zawarcia umowy sprzedaży. Po wielu miesiącach negocjacji strony nie zawarły umowy. Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie. Sąd wydał wyrok korzystny dla GDDKiA. Małżeństwo O. niezadowolone z rozstrzygnięcia, postanowiło wnieść nadzwyczajny  środek odwoławczy, czyli skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Powoływano się w niej na naruszenie art. 1 ustawy prawo o ustroju sądów administracyjnych. Czy słusznie?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.