Korzystanie z
portalu oznacza
akceptację regulaminu.
Polityka cookies
Polityka prywatności

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa
Kursy stacjonarne na aplikacje w Warszawie

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych


Kategoria: Prawo Finansowe

Zakup psa

Stan faktyczny:

Katarzyna C. kupiła 12.05.2010r. psa rasy haski za cenę 2.000zł. 

1. Czy zakup zwierzęcia jest opodatkowany?

2. Jakie obowiązki ciążą na pani Katarzynie C.

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus
Pierwszy kazus w każdej kategori jest darmowy.

Opodatkowanie podwyższenia kapitału zakładowego

Stan faktyczny:

Kapitał spółki kapitałowej „Kolorowe lato” określony został w umowie na 1 000 000 zł. Jednocześnie w umowie zastrzeżono, że do 30.06.2010r. nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego do 2 000 000 zł. 

Czy powyższe podwyższenie kapitału stanowi przedmiot opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych

Stan faktyczny:

Jarosław G. dokonuje sprzedaży sprzętu elektronicznego na popularnym portalu aukcyjnym. 

Czy w przypadku, gdy konsument dokona zakupu na więcej niż 1 aukcji i wartość zakupionych przedmiotów przekroczy 1.000zł to nadal jest to transakcja zwolniona z podatku od czynności cywiloprawnych?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Podatek od towarów i usług czy od czynności cywilnoprawnych

Stan faktyczny:

Roman C. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży odzieży, zatem opłaca podatek VAT. Na jednej  z aukcji sprzedawał odzież, której cena przekroczyła 1.000zł.  

Czy w przedstawionej sytuacji należy uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Koszty przesyłki a kwota sprzedaży

Stan faktyczny:

Joanna K. sprzedała na portalu aukcyjnym laptopa. Kwota sprzedaży wyniosła 970 zł. Koszty przesyłki zostały wycenione na 50zł. Łącznie kwota sprzedaży przekroczyła 1.000zł.

Czy konieczne będzie uiszczenie podatku od czynności cywilnoprawnych?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Współwłasność, a zobowiązanie podatkowe

Stan faktyczny:

Franciszka J. i jej siostra Teresa J. sprzedały otrzymany wcześniej od rodziców samochód (były współwłaścicielkami). Z racji stanu technicznego przedmiotu sprzedaży cena sprzedaży wyniosła 1.800zł. 

Czy powstaje zobowiązanie podatkowe biorąc pod uwagę, że przedmiot sprzedaży stanowił współwłasność i na jedną sprzedającą przypadała kwota będąca kwotą zwolnioną od podatku?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Opodatkowanie sprzedaży roweru

Stan faktyczny:

Tomasz J. sprzedał rower za kwotę 1.000zł. 

Czy sprzedaż ta będzie opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Podatek od sprzedaży laptopa

Stan faktyczny:

Robert T. sprzedał laptopa za cenę 1.000,50zł. Z racji przekroczenia kwoty zwolnionej od podatku o 0,50 zł obowiązany jest do zapłacania podatku.

Czy ustalenie podatku nastąpi na podatawie całej kwoty, czy jedynie nadwyżki nad kwotą zwolnioną od podatku?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Sprzedaż programów komputerowych

Stan faktyczny:

Łukasz C. sprzedał za pośrednictwem portalu aukcyjnego programy komputerowe. Osiągnięta kwota wyniosła 700zł.

W jaki sposób sprzedaż ta powinna zostać opodatkowana?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Opodatkowanie zakupu samochodu

Stan faktyczny:

Natalia B. kupiła samochód osobowy. Nie zgłosiła zakupu w urzędzie skarbowym. Od zakupu minęły 2 miesiące. W obawie przed karą postanowiła zgłosić dokonaną czynność i uregulować należny podatek. 

W jaki sposób może postąpić?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Zakup laptopa w imieniu znajomej

Stan faktyczny:

Katarzyna C. zakupiła za pośrednictwem internetu laptopa. Dokonała tego w imieniu znajomej. Finalizacją transakcji zajęła się znajoma, tj. zapłaciła, odebrała i korzysta.

Kto w tym przypadku jest podatnikiem?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Zwrot podatku w sytuacji odstąpienia od umowu

Stan faktyczny:

Anna J. nabyła w drodze kupna komplet złotej biżuterii, za który zapłaciła 20.000zł. Po dokonaniu wszelkich formalności podatkowych, dowiedziała się, że biżuteria nie jest złota, a jedynie posiada taki kolor. Odstąpiła od umowy na podstawie art. 86 Kodeksu Cywilnego poprzez złożenie oświadczenia woli sprzedającemu powołując się na podstęp. 

Czy w takiej sytuacji przysługuje Annie J. zwrot zapłaconego podatku?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Opodatkowanie zakupu przedmiotu pochodzącego z przestępstwa

Stan faktyczny:

Joanna J. w drodze kupna nabyła samochód osobowy marki Opel. Ceną, którą zapłaciła było 20.000zł. Od transakcji obliczyła i zapłaciła podatek, złożyła także deklarację. Po 3 miesiącach od zakupu, powzięła wiadomość, że samochód był kradziony. Policja zabezpieczyła przedmiot przestępstwa.

1. Czy powyższa umowa podlegała odpodatkowaniu?

2. czy należny jest zwrot podatku?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Opodatkowanie sprzętu rehabilitacyjnego

Stan faktyczny:

Damian H. jest osobą o znacznym stopniu niepełnosprawności. W styczniu 2010r. zakupił sprzęt rehabilitacyjny o wartości 5.000zł. od znajomego (będącego osobą fizyczną).

1. Czy czynność ta zostanie opodatkowana?

2. Czy konieczne będzie złożenie deklaracji podatkowej?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Zwrot podatku, a odstąpienie od umowy

Stan faktyczny:

Katarzyna C. kupiła samochód osobowy marki Volvo od osoby fizycznej. W terminie 14 dni od zawarcia umowy kupna - sprzedaży złożyła deklarację, obliczyła i zapłaciła podatek. Po miesiącu od dnia zakupu strony postanowiły ze względów subiektywnych ostąpić od umowy.

Czy w przypadku ostąpienia stron od umowy kupujący ma uprawnienie do zwrotu zapłaconego podatku?

 

Podstawa prawna:
art. 11 przesłanki zwrotu podatku, ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych , Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 9 stycznia 2008r. sygn. akt I SA/Gl 305/2007
Uzasadnienie:

Przesłanki zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych zostały określone a art. 11 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Odstąpienie od umowy sprzedaży nie jest jedną z nich, zatem zwrot podatku w omawianym przypadku nie jest możliwy. Stanowisko takie wyraził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 9 stycznia 2008r., w którym stwierdzono, że rozwiązanie skutecznie zawartej umowy na skutek zgodnych oświadczeń stron nie uzasadnia zwrotu prawidłowo naliczonego i uiszczonego podatku od czynności cywilnoprawnych. 

 

Zwrot podatku w sytuacji niepełnego wykonania umowy sprzedaży

Stan faktyczny:

Tomasz K. nabył w drodze kupna latop, za który zapłacił koledze 2.000zł. Umowa przewidywała, że sprzedawca wyda kompletny i zdatny do użytku przedmiot umowy w momencie zapłaty kwoty określonej w umowie. Sprzedawca nie dotrzymał warunków umowy: w momencie zapłaty przekazał laptopa bez dysku twardego. Jako, że czynność nie jest zwolniona od podatku od czynności cywilnoprawnych - kupujący złożył deklarację, obliczył i zapłacił podatek, chcąc uniknąć kary.

Czy w przypadku, gdy sprzedawca nie dostarczy dysku twardego możliwy będzie zwrot zapłaconego podatku?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Zmiana umowy sprzedaży a wysokość podatku

Stan faktyczny:

Halina G. kupiła od znajomego meble ogrodowe. Kwotą zapłaconą sprzedawcy były 3.000zł. Sprzedaż ta nie podlega zwolnieniu podmiotowemu, zatem Halina G. siódmego dnia od zawarcia umowy sprzedaży złożyła deklaracje, obliczyła i zapłaciła podatek. Po tym terminie poprosiła znajomego o odsprzedanie jeszcze jednego krzesła ogrodowego. Znajomy sprzedał krzesło, zmienił także umowę, która opiewała na 3.500zł. 

Czy zmiana umowy w tym przypadku jest opodatkowana?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Zmiana umowy sprzedaży, bez zmiany kwoty, a kwota podatku

Stan faktyczny:

Franciszka F. kupiła od znajomej zestaw wypoczynkowy, składający się z sofy i 1 fotela. Umowa opiewała na kwotę 2.000zł. Jako, że czynność ta nie podlegała zwolnieniu podmiotowemu przewidzianemu w art. 9 pkt 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, kupująca złożyła deklarację, obliczyła i opłaciła podatek. Następnie doszło do zmiany umowy, w wyniku której Franciszka F. nabyła jeszcze 1 fotel. Kwota określona wcześniej nie uległa zmianie.

Czy powyższa umowa podlega opodatkowaniu?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Nieważność czynności, a zwrot kwoty podatku

Stan faktyczny:

Renata T. zakupiła rower sportowy, za który zapłaciła 2.000zł. Sprzedającym był znajomy jej przyjaciela. zakup nie podlega zwolnieniu podmiotowemu przewidzianemu w art. 9 ust. 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zatem kupująca złożyła deklarację, obliczyła i zapłaciła podatek. Po miesiącu zgłosił się do niej opiekun sprzedającego, który okazał się być osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie. Odebrał on rower powołując się na nieważność bezwzględną dokonanej czynności.

Czy możliwy jest zwrot zapłaconego podatku od czyności cywilnoprawnych?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.