Korzystanie z
portalu oznacza
akceptację regulaminu.
Polityka cookies
Polityka prywatności

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

Art. 83. Przepis przejściowy


Dz.U.2018.0.1834 t.j. - Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie:
1) art. 23a stosowanie i wykorzystywanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej ust. 10 ustawy zmienianej w art. 58 zmiana ustawy o rybactwie śródlądowym zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 23a stosowanie i wykorzystywanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej ust. 10 ustawy zmienianej w art. 58 zmiana ustawy o rybactwie śródlądowym, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
2) art. 18 użycie Sił Zbrojnych ust. 8 ustawy zmienianej w art. 59 zmiana ustawy o Policji zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 18 użycie Sił Zbrojnych ust. 8 ustawy zmienianej w art. 59 zmiana ustawy o Policji, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
3) art. 49 rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia strażników i zasad ewidencjonowania broni ust. 3 ustawy zmienianej w art. 62 zmiana ustawy o lasach zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 49 rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia strażników i zasad ewidencjonowania broni ust. 3 ustawy zmienianej w art. 62 zmiana ustawy o lasach, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
4) art. 41 rozporządzenie w sprawie Państwowej Straży Łowieckiej ust. 3 ustawy zmienianej w art. 63 zmiana ustawy – Prawo łowieckie zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 41 rozporządzenie w sprawie Państwowej Straży Łowieckiej ust. 3 ustawy zmienianej w art. 63 zmiana ustawy – Prawo łowieckie, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
5) art. 14h rozporządzenie w sprawie przechowywania i ewidencjonowania środków przymusu bezpośredniego i art. 18 rozporządzenie w sprawie przydziału broni palnej, jej przechowywania i ewidencjonowania ust. 4 ustawy zmienianej w art. 66 zmiana ustawy o strażach gminnych zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 14h rozporządzenie w sprawie przechowywania i ewidencjonowania środków przymusu bezpośredniego i art. 18 rozporządzenie w sprawie przydziału broni palnej, jej przechowywania i ewidencjonowania ust. 4 ustawy zmienianej w art. 66 zmiana ustawy o strażach gminnych, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
6) art. 129 Straż Marszałkowska - przepisy ogólne ust. 4 ustawy zmienianej w art. 67 zmiana ustawy o Biurze Ochrony Rządu zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 129 Straż Marszałkowska - przepisy ogólne ust. 4 ustawy zmienianej w art. 67 zmiana ustawy o Biurze Ochrony Rządu, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
7) art. 26a umieszczanie w izbach zatrzymań ust. 3 ustawy zmienianej w art. 68 zmiana ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 26a umieszczanie w izbach zatrzymań ust. 3 ustawy zmienianej w art. 68 zmiana ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
8) art. 116 zakaz wnoszenia na pokład statku powietrznego broni i materiałów wybuchowych i ich używania ust. 8 ustawy zmienianej w art. 72 zmiana ustawy – Prawo lotnicze zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 116 zakaz wnoszenia na pokład statku powietrznego broni i materiałów wybuchowych i ich używania ust. 5 ustawy zmienianej w art. 72 zmiana ustawy – Prawo lotnicze, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
9) art. 62 współdziałanie straży ochrony kolei z innym organami ust. 6 ustawy zmienianej w art. 73 zmiana ustawy o transporcie kolejowym zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 62 współdziałanie straży ochrony kolei z innym organami ust. 6 ustawy zmienianej w art. 73 zmiana ustawy o transporcie kolejowym, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
10) art. 67 rozporządzenie w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom środków przymusu bezpośredniego ust. 2 ustawy zmienianej w art. 79 zmiana ustawy o Służbie Celnej zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 67 rozporządzenie w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom środków przymusu bezpośredniego ust. 2 ustawy zmienianej w art. 79 zmiana ustawy o Służbie Celnej, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą
– nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Ten artykuł budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
LexLege.pl

Uzyskaj dostęp

do pełnej bazy

ponad 260 000

orzeczeń.

Sprawdź
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Prawnik
Grodzisk (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)

LexLege - Baza aktów prawnych i orzecznictwa

LexLege na 24 godziny
1-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 9,00 zł

Kup dostęp
LexLege na 1 miesiąc
31-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 50,00 zł
Nowa cena: 29,00 zł

Kup dostęp
LexLege na 12 miesięcy
365-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 250,00 zł
Nowa cena: 199,00 zł

Kup dostęp
TESTUJ TERAZ
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.