Korzystanie z
portalu oznacza
akceptację regulaminu.
Polityka cookies
Polityka prywatności

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Kodeks postępowania administracyjnego - Postępowanie


Kategoria: Prawo Administracyjne

Skierowanie decyzji do niewłaściwej osoby

Stan faktyczny:

Damian H. otrzymał decyzję administracyjną o podziale nieruchomości adresowaną do Henryka H. Damian H. skontaktował się z adresatem decyzji i ustalili, że wniesie on odwołanie od otrzymanej decyzji.

Czy takie postępowanie jest zgodne z prawem?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus
Pierwszy kazus w każdej kategori jest darmowy.

Zawieszenie postępowania administracyjnego

Stan faktyczny:

Organ administracji publicznej prowadził postępowanie w sprawie wydania decyzji dotyczącej oddziaływania inwestycji na środowisko. Z powodu rozwiązania się spółki będącej głównym inwestorem Jakub C., który wnosił w imieniu spółki o wydanie decyzji wystąpiłao zawieszenie postępowania (z nadzieją, że znajdzie się nowy inwestor). Organ administracji publicznej rozpatrując wniosek orzekł o zawieszeniu postępowania z powodu utraty przez stronę zdolności do czynności prawnych.

Czy takie rozstrzygnięcie było możliwe?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Wniesienie skargi do WSA bez wcześniejszego wniesienia zażalenia do organu

Stan faktyczny:

Jarosław H. złożył odwołanie od decyzji administracyjnej dot. zatwierdzenia podziału nieruchomości. Z przyczyn zdrowotnych musiał udać się za granicę, dlatego też złożył wniosek o zawieszenie postępowania. Organ administracji publicznej odmówił, na co Jarosław H. złożył skargę do sądu administracyjnego.

Czy postępowanie Jarosława H. było właściwe?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Podmioty uprawnione do zawarcia ugody

Stan faktyczny:

Joanna D. była stroną postępowania administracyjnego prowadzonego przez urząd gminy w sprawie podziału nieruchomości. Podmiotem na prawach strony występującym w sprawie była organizacja społeczna, zaś drugą stroną współwłaściciel nieruchomości. Została zawarta ugoda pomiędzy organizacją społeczna a współwłaścicielem nieruchomości.

Czy ugoda ta jest skuteczna?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.