Korzystanie z
portalu oznacza
akceptację regulaminu.
Polityka cookies
Polityka prywatności

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa
Rozwiązane zadania egzaminacyjne z komentarzami

Kodeks postępowania karnego - Przepisy wstępne


Kategoria: Prawo Karne

Oskarżony pozostający pod opieką lekarza psychiatry

Stan faktyczny:

Mariusz K. został oskarżony o kradzież - art. 278 § 1 Kodeksu Karnego. Oskarżony przedstawił sądowi oświadczenie o stanie swojego zdrowia psychicznego, zaświadczenie o leczeniu psychiatrycznym i o pozostawaniu pod opieką lekarza psychiatry. W postępowaniu przed Sądem Rejonowym w W. Mariusz K. nie był reprezentowany przez obrońcę.
Do jakich naruszeń doszło?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus
Pierwszy kazus w każdej kategori jest darmowy.

śmierć jednego z oskarżonych

Stan faktyczny:

Janusz S. i Karol W. zostali oskarżeni o czyn z art. 157§2 Kodeksu Karnego, czyli o naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni. W czasie trwania postępowania przed Sądem Rejonowym w K. Janusz S. zmarł.
Co w takiej sytuacji powinien zrobić Sąd Rejonowy?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Dobrowolne przekazanie rzeczy, a odpowiedzialność za przestępstwo kradzieży

Stan faktyczny:

Waldemar G. został oskarżony o popełnienie przestęsptwa z art. 278 § 3 Kodeksu Karnego (kradzież, przypadek mniejszej wagi).

Prokurator w akcie oskarżenia żądał kary grzywny. 

Sąd jednak stwierdził, że czyn oskarżonego nie miał charakteru  czynu zabronionego, gdyż jak się okazało Pokrzywdzony przekazał  dobrowolnie Oskarżonemu rzecz, o której kradzież został on oskarżony. W związku z tym postanowił umorzyć postępowanie karne na podstawie art 17 § 1 pkt 1 Kodeksu Postępowania Karnego.

Czy Sąd postąpil właściwie?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.