Korzystanie z
portalu oznacza
akceptację regulaminu.
Polityka cookies
Polityka prywatności

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa
Zdaj z ArsLege!

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej


Dz.U.2019.0.1347 t.j. - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej

Rozdział 3. Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 75. Przepisy wykonawcze

1. Do czasu wydania przepisów wykonawczych, o których mowa w art. 19 miejsca nauczania religii , ust. 2, art. 20 prawo zakładania i prowadzenia szkół i placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych
, ust. 2, art. 21 prawa i obowiązki nauczycieli, wychowawców i pracowników szkół i placówek prowadzonych przez kościelne osoby prawne , ust. 2, art. 30 praktyki religijne w szpitalach, sanatoriach, prewentoriach, zakładach wychowawczych oraz opiekuńczych , ust. 3 i art. 42 inwestycje sakralne i kościelne w planach zagospodarowania przestrzennego , ust. 5, pozostają w mocy przepisy dotychczasowe.
2. Tracą moc inne akty prawne w sprawach uregulowanych ustawą.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.