Korzystanie z
portalu oznacza
akceptację regulaminu.
Polityka cookies
Polityka prywatności

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa
Promuj swoją kancelarię!

Jak zostać kuratorem społecznym?


31-10-2014

Zawód kuratora społecznego uregulowany jest w ustawie o kuratorach sądowych (Dz. U. 2014.794). Kurator społeczny cieszy się popularną wśród społeczeństwa i wzbudza szacunek, z uwagi na zakres wykonywanych prac. Działania podejmowane przez kuratora społecznego mają charakter resocjalizacyjny i wychowawczy. Sprawdza zachowanie osób, którymi się zajmuje, czy jest ono zgodne z zaleceniami sądu.

REKLAMA

Kuratorem społecznym może zostać osoba, która:

1)posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) jest zdolna ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków kuratora zawodowego,
4) posiada co najmniej wykształcenie średnie i doświadczenie w prowadzeniu działalności resocjalizacyjnej, opiekuńczej lub wychowawczej,
5) złożyła informację z Krajowego Rejestru Karnego, która jej dotyczy.

Aby zostać kuratorem społecznym osoba powinna najpierw sprawdzić, czy spełnia wymogi napisane wyżej. Następnie przyszły kandydat powinien złożyć pisemne podanie do prezesa sądu rejonowego, który jest właściwy ze względu na miejsce zamieszkania. W podaniu osoba powinna podać, jakimi sprawami chce się zajmować, np. z zakresu prawa karnego czy prawa rodzinnego. Do podania należy dołączyć swój życiorys oraz list motywacyjny. Ważne jest umotywowanie swojego podania – warto podkreślić, iż nie jest się karanym i posiada się nieskazitelny charakter.  Do podania należy dołączyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich, oświadczenie o nieskazitelnym charakterze oraz oświadczenie o zdolności ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków kuratora zawodowego.

Kierownik zespołu przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem po wcześniejszym zweryfikowaniu zgłoszonych osób pod kątem posiadanych kwalifikacji, umiejętności, doświadczenia w zakresie działalności resocjalizacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej.

Kuratorów społecznych powołuje, zawiesza w czynnościach i odwołuje prezes sądu rejonowego na wniosek kierownika zespołu.

Przed rozpoczęciem wykonywania zawodu kuratora społecznego kandydat składa ślubowanie przed prezesem właściwego sądu rejonowego w obecności kierownika zespołu. Kuratora społecznego wpisuje się na listę kuratorów przy prezesie sądu rejonowego. Liczba dozorów lub nadzorów sprawowanych przez kuratora społecznego nie powinna przekraczać 10.

 


Promowane aktualności

Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.