Korzystanie z
portalu oznacza
akceptację regulaminu.
Polityka cookies
Polityka prywatności

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa
Kalendarz Aplikanta

Kodeks postępowania karnego - Postępowanie karne w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych


Kategoria: Prawo Karne

Przestępstwo wprawienia się w stan nietrzeźwości w wojsku

Stan faktyczny:

Bogdan L., lekarz wojskowy w E. w stopniu majora, został oskarżony o to, że w dniu 25 maja 2008 roku, pełniąc służbę wprawił się w stan nietrzeźwości, czyli popełnienie przestępstwa z art. 357 § 1 Kodeksu Karnego.

Sprawę rozpatrywał Wojskowy Sąd Okręgowy w składzie Sędzia zawodowy i dwóch ławników, w tym Grzegorz Z podpułkownik WP i Andrzej K. porucznik WP.

1) Czy Sąd Okręgowy był właściwy rzeczowo do rozpatrzenia w/w sprawy?

2) Czy skład Sądu był w tej sprawie prawidłowy?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus
Pierwszy kazus w każdej kategori jest darmowy.

Skład ławniczy w sądzie wojskowym

Stan faktyczny:

Pułkownik WP Bolesław S., został oskarżony, że w dniu 24 maja 2008 roku poniżył i znieważył sierżanta Krzysztofa L., który złożył wniosek o ściganie Bolesława S. za popełnienie przestępstwa z art. 350 § 1 Kodeksu Karnego.

Dnia 30 czerca 2008 roku podejrzany przeszedł w stan spoczynku i został objęty zaopatrzeniem emerytalnym.

Akt oskarżenia został złożony dnia 12 grudnia 2008 r. do właściwego miejcowo Wojskowego Sądu Okręgowego, który rozpatrywał sprawę składzie - Sędzia zawodowy i 2 ławników - podporucznik Krzysztof M. i kapitan Wiesław W.

Oskarżony w trakcie rozprawy zauważył, że skład sądu jest nieprawidłowy, gdyż ławnicy posiadają niższy stopień, niż on.

Czy jego zarzut był prawidłowy?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Przestępstwo zgwałcenia popełnione przez żołnierza

Stan faktyczny:

Podporucznik Damian J. został oskarżony o popełnienie przestępstwa z art. 197 § 1 - zgwałcenie., którego dokonał podczas urlopu spędzanego w O.

Śledztwo w tej sprawie, w związku z faktem, iż podejrzany jest żołnierzem, prowadziła Prokuratura Wojskowa w O.

Akt oskarżenia został złożony do Wojskowego Sądu Okręgowego w O.

1) Czy akt oskarżenia został złożony do właściwego dla oskarżonego i rodzaju sprawy Sądu Wojskowego?

2) Czy dana sprawa powinna być rozpatrywana przez Sąd Wojskowy, czy przez Sąd powszechny?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Przestępstwo wprawienia się w stan nietrzeźwości w wojsku właściwość sądu

Stan faktyczny:

Krzysztof M., żołnierz służby zasadniczej, został oskarżony o popełnienie przestępstwa z art 375 § 1 - wprawił się w stan nietrzeźwości będąc na służbie.

Podczas rozprawy głównej przed Wojskowym Sądem Garnizonowym odpowiadał z wolnej stopy. Został skazany na karę 5 miesięcy pozbawienia wolności.

1) Wskaż, jekie mogą być w w/w sprawie podstawy złożenia apelacji

2) Jaki Sąd będzie właściwy do jej rozpatrzenia?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.