Na potrzeby naszej
witryny używamy plików
cookie w celu personalizacji
treści i reklam, analizowania
ruchu na stronie
oraz udostępniania funkcji mediów
społecznościowych.
Korzystanie z portalu oznacza
akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa
Zdaj bez warunków!

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu


Dz.U.2017.0.1049 t.j. - AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Rozdział 9. Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe

Art. 43. Zmiana ustawy

W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.): (zmiany pominięto).

Art. 47a. Przepis przejściowy

W okresie od dnia 31 marca 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. przepisy ustawy stosuje się również do wymiany znaków pieniężnych nominowanych w walutach narodowych na znaki pieniężne nominowane w euro, dokonywanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o skutkach wprowadzenia w niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej wspólnej waluty euro (Dz. U. poz. 640), w tym także przez Narodowy Bank Polski.

Art. 47b. Przepis przejściowy

W okresie od dnia 1 grudnia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. obowiązku zarejestrowania czynności, o której mowa w art. 8 obowiązek rejestrowania przeprowadzanej transakcji ust. 1, nie stosuje się.

Art. 49. Wejście ustawy w życie

Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:
1) art 3-6, art. 13 rozporządzenie w sprawie rejestru transakcji i trybu przekazywania informacji o transakcjach oraz art. 15 obowiązek udostępniania Generalnemu Inspektorowi informacji przez jednostki współpracujące, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;
2) (uchylony)
3) art. 45 zmiana ustawy - Prawo bankowe pkt 3 lit. b w zakresie dotyczącym art. 106 ust. 4 i 5, który wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2003 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 22.12.2000 r. - Dz.U. z 2000 r. poz. 1216]
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.